Tradycją, a przede wszystkim zaszczytnym obowiązkiem, jest udział Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie w przygotowaniach i realizacji obchodów jednego z najważniejszych świąt państwowych - Święta Konstytucji 3 Maja. Jak co roku zatem, Państwowa Straż Pożarna uczestniczyła w tym wspólnym przedsięwzięciu, m. in. przygotowując scenariusz uroczystości, zapewniając zabezpieczenie przeciwpożarowe oraz wystawiając Kompanię Honorową i poczet sztandarowy.

Obchody tradycyjnie rozpoczęły się mszą świętą w intencji Ojczyzny, koncelebrowaną przez ks. inf. Jana Górnego i ks. inf. Juliana Żołnierkiewicza w Kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie. Po części religijnej, przed Kościołem uformowano kolumnę marszową, która udała się na Plac Konsulatu Polskiego. Kolumnę otwierała Orkiestra Wojska Polskiego z Giżycka, za nią maszerowała Kompania Honorowa Wojska Polskiego z Giżycka, Kompania Honorowa Komendy Wojewódzkiej Policji i Warmińsko-Mazurska Kompania Honorowa Państwowej Straży Pożarnej. W kolumnie znalazły się także poczty sztandarowe harcerstwa, organizacji kombatanckich oraz placówek oświatowych oraz grupa gości oficjalnych.

Na Placu Konsulatu Polskiego odbyły się uroczystości obchodów Święta Konstytucji. Po złożeniu meldunku i przywitaniu z pododdziałami, nastąpiło odegranie hymnu państwowego i podniesienie flagi państwowej. Głos zabrał Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Pan Marian Podziewski. Po przemówieniu dokonano uroczystej dekoracji osób zasłużonych Srebrnymi Medalami za Długoletnią Służbę, nadanymi postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Odznaczeniami uhonorowani zostali:

ˇ Pani Janina Wiesława Przybysz - dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego woj. warmińsko-mazurskiego,

ˇ Pani Wieczorek-Zdon Teresa - dyrektor Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Ostródzie,

ˇ Pan Romuald Jeznach - ordynator II oddziału ogólnopsychiatrycznego w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Fromborku.

Ponadto, odznaczenie nadano również Pani Danucie Elżbiecie Suchenek-Pikoluk, która nie dotarła na uroczystość.

Kolejną częścią obchodów było złożenie kwiatów pod Kolumną Orła Białego. Kwiaty złożyło ponad 50 delegacji władz państwowych i samorządowych, przedstawicieli służb mundurowych, instytucji i organizacji a także mieszkańców regionu.

Zdjęcia: st. kpt. Izabela Wojciechowska