5 marca 2012 roku przed siedzibą Komendy Powiatowej PSP w Piszu, po minutowej ciszy dla uczczenia ofiar katastrofy kolejowej, w obecności Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – Mariana Podziewskiego, Posła na Sejm RP - Zbigniewa Włodkowskiego,  Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - st. bryg. Jana Słupskiego oraz władz lokalnych odbyło się uroczyste przekazanie dwóch nowych samochodów marek Citroen i Ford.

Podczas apelu wyróżnionych zostało pięciu strażaków z KP PSP w Piszu, którzy z odwagą i poświęceniem nieśli pomoc pięciu osobom uwięzionym na krze lodowej na Jeziorze Śniardwy. Wyróżnionych nagrodzili Wojewoda i Komendant Wojewódzki PSP.

Po uroczystym apelu w siedzibie Komendy odbyła się się narada podsumowująca działalność ochrony przeciwpożarowej piskich strażaków w 2011 r. W spotkaniu, oprócz pracowników komendy i przedstawicieli lokalnych mediów, udział wzięli:

  • Wojewoda Warmińsko-Mazurski - Marian Podziewski,
  • Poseł na Sejm RP - Zbigniew Włodkowski
  • Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP – st. bryg. Jan Słupski,
  • Starosta Piski – Andrzej Nowicki,
  • Wicestarosta Piski - Marek Wysocki,
  • Burmistrz Pisza - Jan Alicki,
  • Zastępca Burmistrza Białej-Piskiej – Wojciech Stępniak,
  • Dyrektor biura Senatora RP Marka Konopki - Pan Dariusz Zacharzewski,
  • Nadleśniczowie nadleśnictw  powiatu piskiego.

Podsumowania rocznej działalności Państwowej Straży Pożarnej i funkcjonowania ksrg w powiecie dokonał mł. bryg. Marek Dobrzycki - komendant powiatowy. W obecności strażaków, pracowników służby cywilnej, osób odpowiedzialnych za ochroną przeciwpożarową na terenie powiatu oraz zaproszonych gości, dokonano szczegółowej analizy realizowanych zadań.

Podczas spotkania przedstawiono statystyki przeprowadzonych interwencji: strażacy podejmowali działania przy likwidacji 1072 zdarzeń, z czego 198 razy przy gaszeniu pożarów oraz 832 razy przy likwidacji miejscowych zagrożeń. Odnotowano również 42 fałszywe alarmy. Wiele uwagi podczas narady poświęcono aktualnemu stanowi zatrudnienia, gospodarce finansowej oraz wyposażeniu technicznemu. Ponadto, omówiono działalność jednostki ratowniczo-gaśniczej w Piszu. Bez wątpienia, najważniejszym wydarzeniem w minionym roku było pozyskanie dwóch samochodów ratowniczo-rozpoznawczych marki Ford i Citroen. W trakcie narady podsumowano również działalność jednostek OSP z terenu powiatu - zarówno ich udział w akcjach ratowniczych, jak również szkolenia i zakupy sprzętu oraz przedstawiono sprawozdanie z działalności kontrolno-rozpoznawczej i szkoleniowej. Nakreślono także kierunki dalszego doskonalenia strażaków w zakresie przygotowania do działań.

Zaproszeni goście podkreślali właściwe kierunki działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, a także dobrą współpracę i klimat sprzyjający realizacji wspólnych przedsięwzięć z miejscowymi władzami samorządowymi i instytucjami współdziałającymi. Współpraca, o której tak życzliwie się wypowiadali, została zauważona przez komendanta wojewódzkiego, który podziękował za ogromne zaangażowanie i wkład pracy urzędów oraz instytucji wspierających strażaków w działalności i zakupach nowego sprzętu. Komendant Powiatowy, dziękując wszystkim uczestnikom spotkania oraz władzom samorządowym za wspieranie działań komendy, wyraził gorące życzenie dalszej owocnej współpracy.

 

/tekst: mł. kpt. Józef Baranowski - rzecznik prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Piszu, zdjęcia: archiwum KP PSP Pisz/