22 kwietnia 2008 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie art. 12 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667, ze zm.) odwołał bryg. Dariusza Przeradzkiego ze stanowiska Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie. Jednocześnie, z dniem 23 kwietnia 2008 r. na stanowisko to powołał st. bryg. Marka Szczecha.

Uroczystość przekazania obowiązków odbyła się 28 kwietnia br. w sali konferencyjnej KM PSP w Olsztynie. W uroczystości udział wzięli, m.in.:

- Komendant Główny PSP - Szef OCK, nadbryg. Wiesław Leśniakiewicz,

- Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Marian Podziewski,

- Marszałek Województwa, Jacek Protas,

- Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia KG PSP, bryg. Tomasz Zając.

Po uroczystym przekazaniu stanowiska Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP dokonano aktu powołania bryg. Mariusza Mierzejewskiego na stanowisko Zastępcy Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Po uroczystości Komendant Główny PSP, nadbryg. Wiesław Leśniakiewicz wizytował Komendę Miejską PSP w Olsztynie, po czym spotkał się z Komendantami Powiatowymi i Miejskimi PSP woj. warmińsko-mazurskiego.

Komendant Główny PSP wizytował wojewódzkie stanowisko koordynacji ratownictwa KW PSP w Olsztynie, a na zakończenie swojej wizyty, w towarzystwie Wojewody, złożył wiązankę i zapalił znicz pod pomnikiem poległych strażaków-ratowników.

St. bryg. inż. Marek Szczech

ur. 6 października 1958 r. w Nowym Mieście Lubawskim

Służbę w jednostkach ochrony przeciwpożarowej pełni od 1978 roku. Osiągane wyniki w służbie na różnych stanowiskach dowódczych zadecydowały, że z dniem 2 lipca 1990 r. został powołany na stanowisko Komendanta Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim (po reformie administracyjnej kraju - Komendanta Powiatowego PSP), które to stanowisko piastował do 22 kwietnia br. Pełniąc nadzór operacyjny nad jednostkami terenowymi OSP dbał o wysoki poziom wyszkolenia tych jednostek i podnoszenie efektywności oraz skuteczności prowadzonych działań ratowniczych.

Od 1992 roku, tj. od powstania Państwowej Straży Pożarnej, czynnie uczestniczył w organizacji i tworzeniu KSRG na terenie powiatu. Efektem tych działań jest poprawa bezpieczeństwa społeczeństwa zamieszkującego ten region. Posiada duży wkład w planowaniu i realizacji systemu selektywnego alarmowania i powiadamiania jednostek będących w KSRG.

Inicjator i koordynator działań na rzecz usprzętowienia i wyposażenia kierowanej jednostki PSP i podległych jednostek OSP. Dzięki jego staraniom i prawidłowej współpracy z administracją samorządową podległa jednostka PSP i jednostki OSP posiadają wyposażenie w nowoczesny sprzęt ratowniczo-gaśniczy, sprzęt ochrony osobistej oraz systemy zdalnego alarmowania i powiadamiania. Przejawiane inicjatywy w działaniach na rzecz wyposażenia jednostek ochrony ppoż. pozwoliły na pozyskanie przez podległe jednostki środków pozabudżetowych w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych i zakup oraz modernizację pojazdów ratownictwa specjalistycznego, np. sprzętu niezbędnego w ratownictwie drogowym, chemicznym i ekologicznym. Dzięki jego staraniom, umiejętności pozyskiwania środków pozabudżetowych oraz fachowców w zakresie prac remontowo-budowlanych, przeprowadzono wiele remontów i modernizacji strażnic OSP.

Za wkład pracy oraz zasługi dla pożarnictwa st. bryg. Marek Szczech uhonorowany został poniższymi odznaczeniami:

- Brązowym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa - 1986,

- Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa - 1990,

- Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa - 1992,

- Brązowym Krzyżem Zasługi - 1993,

- Złotym Znakiem Związku OSP RP - 1998,

- Srebrnym Krzyżem Zasługi - 1999,

- Brązową Odznaką Zasłużonych dla Ochrony Przeciwpożarowej - 2000,

- Złotym Krzyżem Zasługi - 2004,

Ponadto w roku 1999 wyróżniony został nagrodą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wykształcenie:

- Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, 1982 - inżynier pożarnictwa,

- Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, 1988 - studia podyplomowe w zakresie "Ratownictwa technicznego",

- Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, 2003 - studia podyplomowe w zakresie "Zarządzania w stanach zagrożenia",

Stan cywilny - żonaty, dwoje dzieci.

Zainteresowania - historia, motoryzacja, sport

Opracowanie: st. kpt. Małgorzata Szmidt-Jeżewska, KW PSP Olsztyn

Zdjęcia: kpt. Krzysztof Pardo, KM PSP Olsztyn