8 lutego 2012 r. z udziałem Podsekretarza Stanu w MSW - Stanisława Rakoczego oraz gen. brygadiera Wiesława Leśniakiewicza - Komendanta Głównego PSP w sali konferencyjnej Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, odbyła się narada podsumowująca działalność ochrony przeciwpożarowej województwa warmińsko-mazurskiego w roku 2011.

Przed naradą, na placu ośrodka został zaprezentowany i poświęcony przez kapelana warmińsko-mazurskich strażaków, zakupiony w ubiegłym roku sprzęt ratowniczo-gaśniczy.
Podsumowania rocznej działalności Państwowej Straży Pożarnej i funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gasniczego w województwie dokonali Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP - st. bryg. Jan Słupski, Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - st. bryg. Mirosław Rutecki i naczelnik wydziału operacyjnego KW PSP w Olsztynie - mł. bryg. Michał Kamieniecki. W naradzie udział wzięli:

  • Podsekretarz Stanu w MSW -  Stanisław Rakoczy,
  • gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz - Komendant Główny PSP,
  • Pan Marian Podziewski - Wojewoda Warmińsko-Mazurski -  przedstawiciel rządu w terenie,
  • Pan Jack Protas – Marszałek Województwa, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie.

W 2011 roku Państwowa Straż Pożarna woj. warmińsko-mazurskiego odnotowała 20.624 zdarzenia (w 2010 roku – 20.553), w tym: •     6.556 pożarów – co stanowi 31,78 % ogólnej liczby zdarzeń,
•   13.448 miejscowych zagrożeń – 66,24%,
•        620 alarmów fałszywych – 2,91%.

/tekst i zdjęcia: st. kpt. Zbigniew Jarosz/