Zawód strażaka cieszy się wśród dzieci i wśród dorosłych szacunkiem i uznaniem. Dzieci lubią wiedzieć i chcą wiedzieć o tym zawodzie jak najwięcej. Dlatego też, w ramach ferii zimowych, kętrzyńscy strażacy podjęli działania, aby te ferie w powiecie kętrzyńskim były bezpieczne.

W lokalnych mediach pojawiły się informacje o niebezpieczeństwie przebywania na lodzie i sposobach radzenia sobie w sytuacji, gdy lód załamie się pod człowiekiem.
W ramach wizyt strażaków w szkołach podstawowych, a także w ramach wizyt w kętrzyńskiej strażnicy dzieci przebywających na półzimowiskach staramy się przekazać informacje o bezpiecznym spędzeniu czasu w okresie ferii zimowych. Rozmawiamy o Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, ich zadaniach i roli w systemie bezpieczeństwa, o sprzęcie ratowniczym, o przyczynach powstania i rozprzestrzeniania się pożarów, o zasadach postępowania na wypadek pożaru, zasadach użycia podręcznego sprzętu gaśniczego. Dzieci mogą dowiedzieć się jak mają się zachowywać i postępować, gdy wybuchnie pożar, ale również co robić, aby do niego nie dopuścić.
Każde dziecko może założyć hełm i ubranie, którego strażacy używają podczas akcji ratowniczo–gaśniczych.
Chcemy, aby nasz zawód i nasza strażnica były przyjazne dla wszystkich i aby kojarzyły się nie tylko z ludzkim dramatem i nieszczęściem, ale również z czymś przyjemnym. Po to właśnie organizujemy takie akcje.
Jednak to nie tylko zabawa, to również szeroko pojmowana profilaktyka przeciwpożarowa. Tłumaczymy dzieciom jak mają się zachowywać, aby nie spowodować zagrożenia dla życia i zdrowia własnego oraz innych. W przypadku zaistnienia takiego zagrożenia pokazujemy co zrobić, aby ratować siebie, a być może i innych. To bardzo ważne, aby już najmłodsi wiedzieli jak najwięcej w tym zakresie.
W poniedziałek 23 stycznia br. kętrzyńskich strażaków odwiedziły dzieci z ZS w Kętrzynie.
Grupy szkolne zainteresowane wizytą w kętrzyńskiej komendzie mogą kontaktować się z dowódcą Jednostki Ratowniczo–Gaśniczej PSP - mł. bryg. Szymonem Sapiehą, tel. 89/ 751 71 13.
/tekst: mł. bryg. Szymon Sapieha, zdjęcia: st. sekc. Przemysław Baran/.