We wtorek 17 stycznia, w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP odbyła się narada szkoleniowa, w której udział wzięli komendanci miejscy i powiatowi i naczelnicy wydziałów KW PSP. Naradzie przewodniczył Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP – st. bryg. Jan Słupski.

Podczas spotkania Prezesi jednostek OSP z Wrzesiny (pow. olsztyński), Borawskich (pow. olecki) i Ząbrowa (pow. iławski), w asyście komendantów PSP, z rąk Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz dyrektora wykonawczego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Olsztynie – druha Grzegorza Matczyńskiego, odebrali decyzje o włączeniu ich jednostek w struktury krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Tym samym, na terenie województwa funkcjonują 152 jednostki OSP włączone do ksrg.
Podczas narady przedstawione zostały zasady sprawozdawczości z zakresu spraw obronnych, omówiono bieżące tematy związane z funkcjonowaniem jednostek PSP w 2012 roku oraz informacje przekazywane na naradach organizowanych w ostatnim czasie przez Komendę Główną PSP. Sprawy bieżące dotyczące funkcjonowania ZOW ZOSP RP omówił dyrektor dh Grzegorz Matczyński.

/oprac. mł. bryg. Małgorzata Szmidt-Jeżewska, zdj.: kpt. Łukasz Godlewski/