25 lutego 2007 roku w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej PSP w Ostródzie odbyła się narada podsumowująca działalność komendy w roku 2007. Naradę otworzył Komendant Powiatowy PSP w Ostródzie mł. bryg. Jan Słupski, który przywitał wszystkich zaproszonych gości. Wśród nich znaleźli się między innymi bryg. Marek Engiel – Naczelnik Ośrodka Szkolenia KW PSP w Olsztynie, Włodzimierz Brodiuk – starosta ostródzki, a także burmistrzowie i wójtowie lokalnych samorządów, Komendant Powiatowy Policji w Ostródzie, kierownictwo Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej oraz Pogotowia Ratunkowego.

Kolejnym punktem spotkania było przedstawienie realizacji zadań poszczególnych komórek organizacyjnych komendy oraz analiza wydarzeń jakie miały miejsce w minionym roku.

W roku 2007 na terenie powiatu odnotowano 1824 interwencje: 664 pożary, 1061 miejscowych zagrożeń oraz 99 alarmów fałszywych. Na skutek wszystkich zdarzeń śmierć poniosło 27 osób a rannych zostało 475 osób. Podczas jazdy do zdarzeń oraz podczas prowadzonych działań ratowniczo – gaśniczych rannych zostało 5 strażaków. Straty jakie powstały podczas pożarów oszacowano na kwotę 8,5 miliona złotych, uratowano mienie na kwotę 14,5 miliona złotych. Na dużą ilość miejscowych zagrożeń ma niewątpliwie układ dróg komunikacyjnych. Przez całą długość powiatu przebiega droga krajowa nr 7, powiat przecinają także drogi krajowe nr 15 i nr 16. Tylko na tych drogach w ubiegłym roku doszło do 192 wypadków i kolizji drogowych.

Podczas narady podsumowano także najważniejsze zadania inwestycyjne ostródzkiej komendy jakie zrealizowano w roku 2007. Były to:

· modernizacja garaży JRG Morąg – wymiana bram garażowych oraz montaż systemu wyciągu spalin,

· modernizacja i poprawa systemu łączności radiowej na terenie całego powiatu,

· zakup nowych pojazdów pożarniczych – średniego samochodu gaśniczego GBA 2,5/20 marki Volvo, samochodu kwatermistrzowskiego Renault Kangoo oraz Fiata Panda,

· zakup innego sprzętu pożarniczego – między innymi zestawu do wykrywania substancji toksycznych oraz sań do ratownictwa lodowego z ubraniami wypornościowymi.

Jednym z najważniejszych wydarzeń w działalności społecznej było w minionym roku zajęcie przez Klub Honorowych Dawców Krwi działający przy komendzie II miejsca w Polsce w akcji „Ognisty ratownik – gorąca krew”.

Na zakończenie narady przedstawiono plany na bieżący rok. Najważniejszym z nich jest niewątpliwie opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowego obiektu JRG z Centrum Ratownictwa Wodnego w Ostródzie, a także wyposażenie specjalistycznej grupy wodno – nurkowej w odpowiedni i nowoczesny sprzęt.

st. kpt. Tomasz Ostrowski

Rzecznik Prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Ostródzie