Sprawozdanie Komisji Inspekcyjnej z inspekcji jednostek Policji i Państwowej Straży Pożarnej w zakresie działań antyterrorystycznych podpisali: Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie - insp. Sławomir Mierzwa oraz Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej - st. bryg. Jan Słupski. W akcie podpisania sprawozdania uczestniczył Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego Wojewody - Jacek Stawowczyk.

Celem inspekcji było dokonanie oceny przygotowania Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej i Komend Powiatowych Policji województwa warmińsko-mazurskiego do reagowania na zagrożenia terrorystyczne, z uwzględnieniem zagrożeń związanych z organizacją na terytorium Polski Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej „EURO 2012”, zgodnie z „Planem współdziałania służb ratowniczych w zakresie udziału w zdarzeniach o charakterze terrorystycznym, noszących znamiona wypadku masowego – z wykorzystaniem urządzeń i materiałów wybuchowych” oraz zidentyfikowanie potencjalnych problemów i ich wyeliminowanie.

Wspólne inspekcje w zakresie prowadzenia działań podczas zdarzeń noszących znamiona terroryzmu pozwoliły na dopracowanie istniejących juz procedur ratowniczych, jak również przyczyniły się do poprawy współdziałania obydwu służb.

/tekst: Zbigniew Jarosz/.