22 grudnia 2011r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie odbyło się uroczyste przekazanie nowego samochodu podnośnika ratowniczego SHD-25 na podwoziu MAN.

Nowy podnośnik, kosztujący prawie milion złoty, sfinansowany został przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej - gen. bryg. Wiesława Leśniakiewicza, Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego - Mariana Podziewskiego, Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej - st. bryg. Jana Słupskiego, Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku i Nadleśnictwa: Giżycko, Pisz, Borki, Czerwony Dwór, Drygały, Maskulińskie oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej w Olsztynie.

Podnośnik umożliwia prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych do wysokości 25m, wyposażony jest w skokochron umożliwiający skok z wysokości do 15 m, 3 aparaty ochrony dróg oddechowych z butlami kompozytowymi,  agregat prądotwórczy oraz suchy pion wodny. Zastąpi on wysłużoną autodrabinę SD-30, wyprodukowaną w 1984r.

Uroczystego przekazania nowego samochodu dokonali: w imieniu  Wojewody - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko–Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego – Pan Jacek Stawowczyk, Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej - st. bryg. Jan Słupski, w imieniu Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Pan Paweł Chojnowski oraz Starosta Powiatu Węgorzewskiego – Pani Halina Faj. Poświęcenia dokonał Proboszcz Parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Węgorzewie ksiądz Maciej Maciejewski. 

W uroczystości uczestniczyli także: Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Wiesław Pietrzak, Przewodniczący Rady Powiatu Węgorzewskiego - Jerzy Litwinienko, Burmistrz Węgorzewa - Krzysztof Piwowarczyk, Wójt Gminy Pozezdrza - Marzanna Supramowicz, Wójt Gminy Budry - Józef Markiewicz

 

/oprac.: st. sekc. Ewa Pietrzak – KP PSP w Węgorzewie/