19 grudnia w Komendzie Powiatowej PSP w Działdowie odbyła się uroczystość związana z przekazaniem do użytkowania wyremontowanych pomieszczeń garażowych, ślubowaniem nowozatrudnionego strażaka oraz pożegnaniem strażaka odchodzącego na emeryturę.

Do użytku oddany został ostatni z remontowanych kompleksów garażowych, co stanowił zwieńczenie rozpoczętego już w ubiegłym roku remontu wszystkich garaży. Ostatnim etapem prac było wykonanie posadzki w największej części garażowej nakładem 52,5 tys. zł. Prace udało się wykonać dzięki środkom finansowym przekazanym przez Komendę Wojewódzką PSP w Olsztynie (40 tys. zł), Starostwo Powiatowe w Działdowie (20 tys. zł) oraz środkom własnym. Uroczystego przecięcia wstęgi i przekazania garaży do użytkowania dokonali: Zastępca Warmińsko–Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie - st. bryg. Mirosław Rutecki, Starosta Powiatu Działdowskiego - Marian Janicki, Komendant Powiatowy PSP w Działdowie - st. bryg. Bogdan Cywiński oraz wykonawca robót budowlanych.

Uroczystość była też okazją do pożegnania odchodzącego na emeryturę asp. sztab. Artura Teklińskiego -  długoletniego dowódcy zmiany w jednostce ratowniczo–gaśniczej w Działdowie.

Ślubowanie na sztandar złożył nowozatrudniony strażak Kamil Krauze. W uroczystości wzięli też udział burmistrzowie, wójtowie oraz przedstawiciele władz samorządowych i instytucji współpracujących ze strażą pożarną.

 

/opr. mł. bryg. Leszek Góralski - rzecznik prasowy KP PSP w Działdowie; fot.:  KP PSP Działdowo/