We wtorek,  20 grudnia 2011 roku w świetlicy Komendy Powiatowej PSP w Bartoszycach odbyła się zwołana przez Starostę Bartoszyckiego wspólna narada szkoleniowa powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego oraz członków komisji porządku i bezpieczeństwa powiatu bartoszyckiego.  Uczestnikami szkolenia byli wójtowie, burmistrzowie, naczelnicy wydziałów, kierownicy inspekcji oraz komendanci straży pożarnej i policji.

Jednym z wielu punktów porządku posiedzenia było omówienie zagadnień ogólnopolskiej kampanii prewencyjno-informacyjnej pod tytułem „Nie dla czadu”.

Strażacy przedstawili w formie prezentacji ogólne informacje oraz spot nt. powstania, zapobiegania, a przede wszystkim niebezpieczeństwa, jakie stwarza tlenek węgla. StarostaBartoszycki - Wojciech Prokocki przekazał naczelnikom Ochotniczych Straży Pożarnych z krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego fabrycznie nowe mierniki tlenku węgla zakupione ze środków zarządzania kryzysowego.

Nowy sprzęt umożliwi strażakom-ochotnikom szybki pomiar w przypadku podejrzenia wystąpienia tlenku węgla w mieszkaniach. Do dziś takim sprzętem dysponowali jedynie strażacy z bartoszyckiej komendy powiatowej PSP.

 

/tekst i zdjęcia: asp. sztab. Stanisław Dąbkowski/