9 grudnia 2011 roku oddano do użytku stanowiska garażowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie. Budynek komendy, w którym przeprowadzono remont zbudowany został w 1969 roku. Po ponad 42 latach użytkowania warunki panujące w pomieszczeniach garażowych, pomimo wymienionych już wcześniej bram oraz zainstalowanego systemu odprowadzania spalin, nie spełniały wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wraz z unowocześnianiem bazy sprzętowej jednostki oraz pozyskiwaniem nowych, wyspecjalizowanych pojazdów i urządzeń ratowniczych konieczne stało się zapewnienie odpowiednich warunków garażowania i przechowywania posiadanego sprzętu.

Podejmowane od wielu lat próby wykonania remontu blokowane były brakiem środków finansowych. Dopiero umiejętne połączenie środków pochodzących z różnych źródeł pozwoliło zrealizować nasze zamierzenia.

 Środki finansowe przekazali:

- Komenda Główna PSP – 60 000 zł

- Komenda Wojewódzka PSP – 175 000 zł

- Starostwo Powiatowe w Iławie – 50 000 zł

- Miasto Lubawa – 15 000 zł

- Gmina Lubawa – 15 000 zł

- Gmina Zalewo – 15 000 zł

- Gmina Susz – 15 000 zł

- Gmina Kisielice – 10 000 zł

- Gmina Iława – 105 000 zł

  - Nadleśnictwo Iława i Susz - 8 000 zł

  -  Środki własne – 32 000 zł

  Główne prace związane z remontem obejmowały przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej, wymianę instalacji elektrycznej, ciepłowniczej i wodno-kanalizacyjnej z jednoczesnym poprowadzeniem ich w zamkniętych przestrzeniach pod stropem oraz w posadzce, usunięcie zniszczonej posadzki betonowej i wykonanie nowej przemysłowej o dużej odporności na ścieranie, o jednolitej strukturze, umożliwiającej bezpieczną eksploatację. Ponadto wykonano pokrycie ścian wewnętrznych materiałami odpornymi na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, umożliwiające utrzymanie ich w należytej czystości. Ogółem remontem objętych zostało 10 stanowisk garażowych. Łączny koszt przygotowania inwestycji, materiałów, następnie zakupu materiałów i urządzeń oraz wykonanych prac wyniósł ponad 500 tysięcy złotych.

  W  uroczystości uczestniczyli: Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki - st. bryg. Jan Słupski, Starosta Powiatu Iławskiego - Maciej Rygielski, Skarbnik Powiatu Iławskiego - Barbara Myszkiewicz, Zastępca Burmistrza Miasta Iławy - Andrzej Lewandowski, Zastępca Burmistrza Lubawy - Stanisław Kieruzel, Burmistrz Miasta Susz - Krzysztof Pietrzykowski, Sekretarz Miasta i Gminy Kisielice - Maria Pokorska, Wójt Gminy Iława - Krzysztof Harmaciński, Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Iława - Jarosław Szustkowski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Susz - Michał Juchniewicz oraz przedstawiciele Lubawskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego /wykonawcy remontu/ Zdzisław Wierzbowski – właściciel i Andrzej Sikorski - kierownik budowy.

   

  /oprac.: mł. bryg. Tomasz Michalski – rzecznik prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Iławie/.