Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Kętrzynie byli organizatorami eliminacji powiatowych kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy pożarom”.

Celem całej akcji jest zainteresowanie dzieci i młodzieży, ich nauczycieli i opiekunów problematyką ochrony przeciwpożarowej, tradycją, służbą i ciężką pracą strażackich środowisk, w tym działaniami ratowniczo–gaśniczymi i zabezpieczającymi podczas pożarów, klęsk żywiołowych, katastrof, wypadków i innych zagrożeń. Mają one też na celu popularyzowanie znajomości przepisów ppoż. oraz zasad postępowania na wypadek powstania pożaru. Nieodłącznym elementem jest również edukacja dzieci i młodzieży w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska naturalnego i ekologii.

 Na konkurs wpłynęło ponad 133 prace w 4 grupach wiekowych.

Trudny orzech do zgryzienia miała komisja sędziowska, w skład której wchodzili funkcjonariusze kętrzyńskiej komendy. Po burzliwych obradach jury wyłoniło laureatów:

 I grupa wiekowa (przedszkolna):

 1. Jakub Zalewski - Przedszkole Niepubliczne MALINKA w Kętrzynie, op. Teresa Warno,
 2. Bartosz Baranowski - Oddział Przedszkolny ZS w Windzie, op. Alicja Olko,
 3. Adrian Marcinek - Przedszkole Niepubliczne PUCHATEK, op. Magdalena Buć,

Wyróżnienia:  

Jakub Gierko - Oddział Przedszkolny ZS w Drogoszach, op. Małgorzata Sidz,

            Julia Ułasewicz - Przedszkole Niepubliczne KRASNAL w Kętrzynie, op. Aneta Tylutka.

 

II grupa wiekowa (klasy I – III szkoły podstawowe):

 1. Marta Panasiuk - SP nr 1 w Kętrzynie, op. Dorota Szakiel,
 2. Adrianna Baranowska - ZS w Windzie, op. Marta Niska,
 3. Weronika Filipiuk - ZS w Drogoszach, op. Elżbieta Kubach,

Wyróżnienia:  

Joanna Zientek - ZS w Mołtajnach, op. Agnieszka Dowejko,

            Katarzyna Michalak - SP nr 4 w Kętrzynie, op. Beata Kardasz.

 

III grupa wiekowa (klasy IV – VI szkoły podstawowe):

 1. Rafał Popowski - SP w Solance, op. Karolina Harasim,
 2. Sylwia Kupczak - SP nr 4 w Kętrzynie, op. Elżbieta Reszka,
 3. Weronika Stapurewicz - SP nr 1 w Kętrzynie, op. Sylwia Szymańska,

Wyróżnienia:  

Bartek Białkowski - ZS w Łankiejmach, op. Ludwika Fiedorczuk,

            Damian Tokarski - SP nr 1 w Kętrzynie, op. Andrzej Kliszewicz.

 

IV grupa wiekowa (gimnazjum):

 1. Magdalena Seges – Zespół Szkół w Windzie, op. Marta Niska,
 2. Barbara Jackiewicz - Zespół Szkół w Korszach, op. Ludwika Fiedorczuk,
 3. Marcelina Ludwiczak - Zespół Szkół w Windzie, op. Marta Niska,

Wyróżnienia:  

Patryk Ejsmond - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie, op. Adriana Tokarska,

Daria Kubiak - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kętrzynie, op. Adriana Tokarska.

 

W dniu 7 grudnia 2011 r. miało miejsce uroczyste podsumowanie konkursu, laureatom nagrody wręczali:

-          bryg. Zbigniew Borys – Komendant Powiatowy PSP w Kętrzynie;

-          mł. bryg. Szymon Sapieha – dowódca Jednostki Ratowniczo–Gaśniczej PSP w Kętrzynie.

Konkurs odbył się dzięki fundatorom nagród. Pomogli w organizacji konkursu o bezpieczeństwie dla najmłodszych: Starostwo Powiatowe w Kętrzynie, Nadleśnictwo Srokowo.

 

Następnie dzieci i młodzież zwiedzały kętrzyńską strażnicę.

Nagrodzone i wyróżnione prace w poszczególnych grupach wiekowych zostaną przekazane na szczebel wojewódzki konkursu.

Organizatorzy Konkursu składają podziękowania sponsorom nagród, nauczycielom opiekunom i Dyrekcjom szkół za pomoc w organizacji szczebli szkolnych i gminnych, a także Dyrekcji i pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie za pomoc w przeprowadzeniu konkursu.

 

Jeszcze raz gratulujemy laureatom konkursu i życzymy powodzenia w eliminacjach wojewódzkich, a także centralnych.

 

/mł. bryg.  Szymon Sapieha/