W dniu 6 grudnia 2011r., na olsztyneckim rynku, odbyło się uroczyste  przekazanie nowego samochodu gaśniczego SCANIA 6X6 P400 jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Olsztynku.

Dowódcą uroczystości był dh Stanisław Pisarski Komendant Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Olsztynku.

W uroczystości wzięli udział:

 • Ryszard Górecki - Senator Rzeczypospolitej Polskiej
 • Marian Podziewski - Wojewoda Warmińsko-Mazurski,
 • generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz Komendant Główny PSP,
 •  Anna Wasilewska – członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
 • Adam Krzyśków – Prezes Zarządu WFOŚiGW,
 • st. bryg. Jan Słupski – Warmińsko–Mazurski Komendant Wojewódzki PSP,
 • dh Grzegorz Matczyński Dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOW ZOSP RP w Olsztynie,
 • Mirosław Pampuch - Starosta Olsztyński,
 • Artur Wrochna - Burmistrz Miasta i Gminy Olsztynek;
 • Jerzy Głowacz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Olsztynku,
 • mł. bryg. Andrzej Górzyński – Komendant Miejski PSP w Olsztynie,
 • bryg. Mariusz Wilamowski – Komendant Powiatowy PSP w Nidzicy,
 • mł. bryg. Tomasz Ostrowski – Komendant Powiatowy PSP w Ostródzie,
 • st. bryg. Marek Eljasiak – Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w  Olsztynie.

Nowy samochód pożarniczy zakupiony został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury, działanie 6.6.2 Bezpieczeństwo ekologiczne – poprawa warunków ochrony środowiska naturalnego na obszarach. Kosztował 900 tys. zł. Zakupiono go ze środków europejskich (720 tys. zł) oraz Urzędu Miasta i Gminy w Olsztynku (180 tys.).

Pojazd wyposażony jest w silnik wysokoprężny o mocy 400 KM, posiada zbiornik wodny o pojemności 8000 litrów, zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 800 litrów, autopompę o wydajności 5000 l/min. Szybkie natarcie o długości 40 m wzbogaca dodatkowo możliwości taktyczne pojazdu przy likwidacji mniejszych zdarzeń. Ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy wyposażony jest w działko wodno-pianowe zamontowane na dachu pojazdu o wydajności 3700 ltr/min. Maszt oświetleniowy wysokości 5m wraz z najaśnicami o mocy 2000W umożliwia skuteczne prowadzenie działań w warunkach nocnych. Pojazd posiada napęd terenowy oraz system antypoślizgowy ABS. SCANIA P 400 posiada dodatkowo system zraszaczy, co umożliwia skuteczną obronę pojazdu podczas likwidacji pożarów traw, podrostów upraw i podszytów. W wygodnej kabinie znajduje miejsce trzyosobowa załoga.

 

/opracował: st. kpt. Sławomir Filipowicz – KM PSP w Olsztynie/.