4 stycznia 2008 r. odbyło się oficjalne otwarcie wyremontowanego budynku Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie przy ulicy Niepodległości 12, w którym mieści się nowa siedziba Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa województwa warmińsko-mazurskiego. Uroczystość zaszczycili swą obecnością m.in. Wojewoda Warmińsko-Mazurski Pan Marian Podziewski, Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pan Jarosław Słoma, Metropolita Warmiński ks. Abp. Wojciech Ziemba, Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Krzysztof Hejduk, Prezydent Miasta Olsztyn Czesław Małkowski, a także parlamentarzyści Warmii i Mazur, przedstawiciele współdziałających służb i instytucji oraz funkcjonariusze i pracownicy Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie. Po krótkim przemówieniu Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, bryg. Dariusza Przeradzkiego, dokonano uroczystego przecięcia wstęgi. Aktu tego dokonali: Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Przedstawiciel Marszałka Województwa, Zastępca Komendanta Głównego PSP oraz Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP. Kolejnym punktem programu było zwiedzanie budynku, w tym nowej siedziby WSKR, gdzie wykorzystywany jest obecnie najnowocześniejszy sprzęt informatyczny i łącznościowy dla potrzeb koordynacji akcji ratowniczych na terenie całego województwa. W trakcie wizyty goście mogli zaobserwować pracę na stanowisku, gdyż właśnie funkcjonariusze dyżurni odbierali bieżącą informację o zdarzeniu - pożarze w budynku mieszkalnym - w jednym z powiatów naszego województwa. Metropolita Warmiński wraz z księdzem prałatem Andrzejem Bawirszem, Kapelanem Wojewódzkim Straży Pożarnych, dokonali poświęcenia budynku oraz pomieszczeń. Na zakończenie zaproszono wszystkich na wspólny poczęstunek.

Oddany budynek jest obiektem zabytkowym, wybudowanym niemal 100 lat temu. Niegdyś mieściła się w nim rozlewnia wód gazowanych. Koszt przebudowy i remontu, które trwały od roku 2004, wyniósł około 2,5 mln. zł.