W dniach 21-22 listopada br. w Hotelu Sajmino w Ostródzie odbyła się narada kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej województwa warmińsko-mazurskiego z udziałem Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego – Leopolda Ażgina, Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – st. bryg. Jana Słupskiego oraz powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego.

W naradzie udział wzięli także: dyrektor biura rozpoznawania zagrożeń Komendy Głównej PSP – bryg. Paweł Janik, który omówił problematykę ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych, st. kpt. Jarosław Swatowski – zastępca naczelnika wydziału kontrolno-rozpoznawczego KW PSP w Olsztynie, który przedstawił sprawy prowadzone przez PSP dotyczące odbioru i postępowania administracyjnego w odniesieniu do konkretnych budynków usytuowanych w województwie warmińsko-mazurskim.

Podczas szkolenia omówiono także funkcjonowanie służby nadzoru budowlanego w województwie, przedyskutowano sposób interpretacji przez nadzór budowlany stanowisk odbiorowych PSP oraz ustalono sposoby i formy dalszej współpracy PSP z INB.

 

/oprac.: mł. bryg. Małgorzata Szmidt-Jeżewska, zdjęcia: st. kpt. Piotr Wlazłowski/