Mszą świętą w intencji Ojczyzny rozpoczęły się w Olsztynie wojewódzkie obchody Święta Niepodległości. Po nabożeństwie, kolumna złożona z orkiestry wojskowej, pocztu husarskiego Chorągwi Grzymałów, kompanii honorowych wojska, policji, straży pożarnej, straży granicznej, służby więziennej, harcerzy  przemaszerowała ulicami miasta na Plac Solidarności.

- To już 93 lata minęły odkąd z radosnymi okrzykami na ustach nasi przodkowie witali odzyskaną wolność - powiedział wojewoda Marian Podziewski. 11 listopada 1918 roku spełniły się marzenia tych, którzy przez ponad 100 lat żyli nadzieją, że Polska będzie niepodległa. Dziś stoimy na drodze, którą wędrowali nasi przodkowie, stoimy już nie w gąszczu upokorzeń, a z dumnie uniesionymi głowami, z bijącymi sercami po raz kolejny słuchamy Mazurka Dąbrowskiego i patrzymy na wciąganą na maszt flagę.

Po wystąpieniach wojewody i prezydenta miasta, arcybiskup senior Edmund Piszcz poświęcił Plac Solidarności i odebrał z rąk wojewody i komendanta Straży Granicznej Medal okolicznościowy wybity z okazji 20-lecia Straży Granicznej. Odczytano również Niepodległościowy Apel Pamięci, po którym żołnierze oddali salwę honorową. Następnie wojewoda, marszałek województwa, delegacje władz samorządowych, posłów, instytucji, kombatantów, stowarzyszeń, szkół, uczelni i służb mundurowych złożyły kwiaty pod Pomnikiem Wolności Ojczyzny. W imieniu warmińsko-mazurskich strażaków wiązankę złożył Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP – bryg. Jan Słupski. Uroczystość zakończyła się defiladą kompanii honorowych, które przemaszerowały Aleją Marszałka Józefa Piłsudskiego. Następnie, licznie przybyli mieszkańcy miasta mogli obejrzeć pojazdy i sprzęt warmińsko-mazurskich służb mundurowych oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Miłośników Militariów „Sztandar” z Ziołowej Doliny.

Po defiladzie, obchody przeniosły się do Urzędu Wojewódzkiego, gdzie jak co roku 11 listopada, wojewoda uhonorował odznaczeniami państwowymi ponad 150 osób, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju regionu i kraju. Podczas tej uroczystości Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP wręczył awanse w stopniach służbowych przyznane z okazji Święta Niepodległości dwóm komendantom powiatowym. Otrzymali je:

- na stopień starszego brygadiera - bryg. Krzysztof Kroszkiewicz - Komendant Powiatowy PSP w Mrągowie,

- na stopień młodszego brygadiera - st. kpt. Tomasz Ostrowski - Komendant Powiatowy PSP w Ostródzie.

 

/oprac.: mł. bryg. Małgorzata Szmidt-Jeżewska; zdjęcia dzięki uprzejmości Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie/.