W dniu 28 października br. na poligonie wodnym KW PSP w Olsztynie, w Rybakach nad Jeziorem Łańskim, zakończył się kurs kwalifikacyjny na stopień młodszego nurka MSWiA wykonującego prace podwodne.

W kursie uczestniczyło 12 strażaków (6 z woj. warmińsko-mazurskiego i 6 z woj. podlaskiego). Kadrę dydaktyczną stanowili st. kpt. Marcin Wajdyk  z KM PSP Olsztyn, asp. sztab. Marek Narel z KP PSP Augustów oraz Daniel Sadowski z KP PSP Łomża. Od strony organizacyjnej całość koordynował st. bryg. Marek Engiel – naczelnik ośrodka szkolenia KW PSP w Olsztynie.

Przez cały czas trwania kursu, realizacji zajęć sprzyjała piękna pogoda, co pozwoliło sprawnie i bez nieprzewidzianych przeszkód zrealizować założenia programowe. W konsekwencji, egzamin końcowy zdali wszyscy z wynikiem pozytywnym, co potwierdził zespół  inspekcyjny z Komendy Głównej PSP pod przewodnictwem Pani Jowity Fidler.

/Informację sporządził rzecznik prasowy KW PSP w Olsztynie: st. kpt. Zbigniew Jarosz/.