Z udziałem Zastępcy Komendant Głównego PSP – nadbryg. Janusza Skulicha oraz bryg. Cezarego Dobrodzieja z KG PSP, 12 października br. odbyły się w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Olsztynie warsztaty szkoleniowe „System pomocy psychologicznej w PSP, problem czy szansa” kierowane do  Komendantów Miejskich i Powiatowych PSP.

Celem warsztatów były:

- diagnoza problemów związanych z wdrożeniem/wykorzystaniem SPP (systemem pomocy psychologicznej);

- uświadomienie uczestnikom korzyści wynikające z wdrożenia SPP;

- pokazanie roli kadry kierowniczej w procesie wdrażania i funkcjonowania SPP;

- przedstawienie założeń i procedur SPP;

 

Nadbryg. Janusz Sulich przedstawił cel główny SPP, zadania szczegółowe, historię SPP oraz grupę docelową.

Podczas warsztatów ćwiczenia w grupach przeprowadzili bryg. Cezary Dobrodziej – psycholog KG PSP (strategia pomocy dla zidentyfikowanych grup odbiorców) oraz str. Maja Hain – psycholog KW PSP w Olsztynie (źródła stresu w służbie).

/oprac.: mł. bryg. Małgorzata Szmidt-Jeżewska, zdjęcia: kpt. Łukasz Godlewski/