Pierwsze spotkanie braniewskich strażaków z młodzieżą w ramach akcji „Bezpieczne wakacje 2011” odbyło się w piątek, 1 lipca w Centrum Młodzieży Caritas we Fromborku.

W spotkaniu uczestniczyła młodzież z powiatu mrągowskiego wypoczywająca w ramach akcji realizowanych przez Caritas Archidiecezji Warmińskiej. Strażacy zapoznali młodzież z zasadami alarmowania służb ratowniczych, postępowania na wypadek pożaru oraz innego zagrożenia, zachowania się w sytuacjach pożarowo niebezpiecznych oraz z zasadami udzielania pomocy medycznej . Ponadto młodzież mogła zapoznać się z wyposażeniem wozów bojowych należących do JRG Braniewo oraz OSP Frombork.

Najwięcej uśmiechu i radości dała możliwość operowania prądem gaśniczym wody. Strażacy przeprowadzili praktyczny pokaz udzielania pomocy medycznej osobom  poszkodowanym z wykorzystaniem fantoma. To pierwsze z zaplanowanych spotkań z dziećmi i młodzieżą kolonijną odpoczywającymi na terenie powiatu braniewskiego.

/st. kpt. I. Ścibiorek/