W czwartek, 16 czerwca w Domu Kultury w Mrągowie, mrągowscy strażacy pokazywali i zarazem uczyli przybyłe licznie dzieci sposobów ratowania życia. Zorganizowana w tym dniu uroczysta gala pod hasłem „DOMOFON ICE” promowała bezpieczeństwo dzieci na drodze.

 „Domofon ICE”, to jedyna z akcji, dzięki której dzieci bezpłatnie dostają odblaskowe zawieszki z kartami zawierającymi dane opiekunów lub rodziców, niezbędne do szybkiego skontaktowania się w sytuacjach zagrożenia życia. W uroczystej gali wzięli udział uczniowie klas 0-III z mrągowskich szkół. Akcją objętych zostało prawie 800 dzieci. Karty odblaskowe przygotowane są według międzynarodowych standardów, a skrót ICE (In Case of Emergency) jest znany ratownikom na całym świecie. Dzieci chętnie brały udział w pokazach ratownictwa medycznego i wykonywały skomplikowane czynności, ucząc się podstawowych zasad ratownictwa medycznego. Nad prawidłowym pokazem czuwali Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Mrągowie - kpt. Andrzej Prościo wraz z Dowódcą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej - kpt. Mirosławem Kozakiem.

 

/opracował: st. asp. J. Szefer, zdjęcia: M. Kozak i M. Wosik/