30 marca w środę o godzinie 14:30 Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie odwiedził Arcybiskup Wojciech Ziemba Metropolita Warmiński w towarzystwie ks. Wiesława Świdzińskiego oraz ks. Roberta Kaniowskiego proboszcza Wicedziekana Dekanatu Mrągowo.

Komendant Powiatowy PSP w Mrągowie - st. kpt. Jan Połubiejko oprowadził wyjątkowych gości po wszystkich wydziałach komendy przybliżając zakresy zadań, które wykonują. Pokazał zgromadzony sprzęt pożarniczy, jego wyjątkowość i przydatność w prowadzeniu działań ratowniczo-gaśniczych. Wspomniał o przychylności władz samorządowych dla straży pożarnej, a w szczególności poprzedniego Starosty Powiatu Mrągowskiego Pana Dominika Tarnowskiego oraz Burmistrza Miasta Mrągowa Pani Otoli Siemieniec. Z ich rąk komenda powiatowa otrzymała w latach ubiegłych sporo sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

Arcybiskup Wojciech Ziemba był pod wrażeniem ilością otrzymanych nowych samochodów i sprzętu ratowniczego. Komendant nadmienił, że w pozyskaniu nowego sprzętu partycypowała również Komenda Wojewódzka PSP w Olsztynie. To Komendant Wojewódzki bryg. Jan Słupski dopingował w staraniach o pozyskanie nowego sprzętu. Powiedział również o wyjątkowej uroczystości jaką było nadanie sztandaru komendzie powiatowej w Mrągowie, zasługach mrągowskich pożarników w krzewieniu szczytnych idei i wychowaniu następnych pokoleń strażaków w tutejszej komendzie. Na zakończenie komendant serdecznie podziękował wyjątkowym gościom za złożoną wizytę.

/opracował: st. asp. Janusz Szefer, zdjęcia: Anna Kłak/