W dniach 29-30 marca br. na ternie poligonu wodnego w Rybakach koło Olsztyna odbyło sie kolejne posiedzenie zespołu ds. ratownictwa wodnego.

Tematem spotkania było zaopiniowanie uwag komend wojewódzkich oraz szkół PSP wniesionych do projektu „Zasad Organizacji ratownictwa wodnego w Krajowym Systemie Ratowniczo–Gaśniczym”.

W pierwszym dniu prace Zespołu zaszczycił swoją obecnością nadbryg, Janusz Skulich - Zastępca Komendanta Głównego PSP, który przybył razem z Dyrektorem KCKRiOL - st. bryg. Dariuszem Marczyńskim.

Wniesione podczas dyskusji przez szanownych gości cenne uwagi stały się dużą pomocą w dalszych pracach Zespołu.

/tekst i zdjęcia: st. kpt. Zbigniew Jarosz -  KW PSP Olsztyn/.