Była to okazja do zaprezentowania wybranego, specjalistycznego sprzętu pozyskanego przez Państwową Straż Pożarną woj. warmińsko–mazurskiego w roku ubiegłym. W konferencji brali udział przedstawiciele służb medycznych i sanitarnych Polski, Litwy, Rosji, Ukrainy i Gruzji.

Służby medyczne i sanitarne, będące jednym z ogniw łańcucha ratowniczego, współpracują często z Państwową Strażą Pożarną. Zaprezentowany sprzęt został wybrany ze względu na współpracę wielu podmiotów podczas dużych, skomplikowanych działań, wymagających skoordynowania pracy wielu służb oraz zastosowania dekontaminacji masowej. Z tego też względu, prezentacja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem uczestników konferencji.

Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę prezentowanego sprzętu:

 

Kontener dekontaminacyjny – przeznaczony do dekontaminacji masowej.  Umożliwia dekontaminację 80-100 osób w ciągu godziny. Posiada dwa podwójne, niezależnie pracujące, ciągi dekontaminacyjne. Każdy ciąg  wyposażony jest w trzy stanowiska natryskowe (jedno myjące, do którego doprowadzany jest roztwór wodny środka myjącego oraz dwa spłukujące, do których doprowadzana jest woda). Dwa niezależne układy dozujące środek używany do odkażania umożliwiają dawkowanie środka w zakresie 0-35%. Woda użyta do dekontaminacji zostaje odprowadzona poprzez układ zbierający umieszczony pod podłogą kontenera do elastycznego, zamkniętego zbiornika na ścieki.  Kontener został zakupiony przez Urząd Miasta Olsztyn przy współfinansowaniu ze środków RPO Warmia i Mazury.

 

Samochód Dowodzenia i Łączności (SDŁ) – wyposażony w sprzęt łączności najnowszej generacji, m.in. systemy łączności radiowej (analogowe oraz cyfrowe), centralę telefoniczną z rejestratorem rozmów, bramki łączności GSM, łączność satelitarną, system integrujący łączność radiową z łącznością telefoniczną, system informatyczny, audiowizualny. Przestrzeń robocza pojazdu podzielona została na dwa pomieszczenia: część dyspozytorską umożliwiającą niezależną pracę dwóch dyspozytorów oraz część sztabową, w której może pracować 6 osób. Samochód SDŁ został zakupiony przez Komendę Wojewódzką PSP w Olsztynie przy współfinansowaniu ze środków EFRR w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska.

 

/oprac.: mł.bryg. Michał Kamieniecki/.