W piątek, 18 lutego br., w sali konferencyjnej  komendy wojewódzkiej odbyła się prezentacja filmu pt. "Czad, to cichy zabójca". Powody oraz nadzieje związane z tym przedsięwzięciem prezentujemy poniżej.

Od kilku lat odnotowujemy na terenie naszego województwa drastyczny wzrost zdarzeń związanych z zatruciami tlenkiem węgla! Od roku 2007 odnotowaliśmy ponad 1400 interwencji, podczas których 800 osób zostało poszkodowanych, a 12 poniosło śmierć.

Tak duży wzrost zdarzeń, które prawie zawsze ocierają się o kategorię zagrożenia życia, spowodowany jest szeregiem przyczyn, które niestety często są spowodowane przez człowieka.  Obserwując od lat to niepokojące zjawisko postanowiliśmy razem z Telewizją Polską Odział Olsztyn, Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego oraz Spółdzielnią „Kominiarz” stworzyć film edukacyjny, w którym zostały przedstawione główne przyczyny powstawania tych zdarzeń. Obraz skierowany jest do szerokiego grona odbiorcówy tak, aby uwrażliwić wszystkich na istniejący problem. Tym samym wyrażamy nadzieję, iż przez prezentację procesu powstawania tego zagrożenia oraz sposobu postępowania w przypadku już zaistniałego faktu występowania tlenku węgla, przyczynimy się do wzrostu świadomości społecznej i spadku niepokojących statystyk.

Film wpisuje się w program poprawy bezpieczeństwa na Warmii i Mazurach, a mógł powstać dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego, który w całości przejął finansowanie projektu.

Udział w konferencji wzięli:

1. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

2. Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP w Olsztynie,

3. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie,

5. Spółdzielnia "Kominiarz" w Olsztynie,

6. Zaproszeni przedstawiciele mediów,

7. Realizatorzy i wykonawcy.

Zapraszamy do ogladania filmu na naszej stronie www. Film jest dostępny na pasku pod tytułem: "Czad - zobacz film!".

/oprac.: st. kpt. Zbigniew Jarosz/