9 lutego 2011 roku, w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie, odbyła się narada podsumowująca działalność ochrony przeciwpożarowej województwa warmińsko-mazurskiego w roku 2010.

Spotkanie rozpoczęło się prezentacją zakupionych w 2010 roku:

- samochodu dowodzenia i łączności,

- kontenera wężowego,

- kontenera dekontaminacyjnego,

- kontenera kwatermistrzowskiego.

Podsumowania rocznej działalności Państwowej Straży Pożarnej i funkcjonowania ksrg w województwie, w formie multimedialnej, dokonali Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP - bryg. Jan Słupski oraz Zastępcy Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP: st. bryg. Mariusz Mierzejewski i st. bryg. Mirosław Rutecki.

W trakcie narady podsumowana została działalność kronikarska Komend Powiatowych i Miejskich PSP. Zespól działający w imieniu Komendanta Wojewódzkiego PSP ocenił sposób prowadzenia kronik przez minione trzy lat. Na podstawie protokołu końcowego wyróżnione zostały 4 Komendy PSP:

Ø  KP PSP w Lidzbarku Warm.,

Ø  KP PSP w Mrągowie,

Ø  KM PSP w Olsztynie,

Ø  KP PSP w Szczytnie.

W naradzie udział wzięli:

  • nadbryg. Marek Kowalski – Zastępca Komendanta Głównego PSP,
  • Marian Podziewski – Wojewoda Warmińsko-Mazurski,
  • Jacek Protas – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP,
  • st. bryg. Dariusz Malinowski – Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego PSP,
  • st. bryg. Paweł Frątczak – Rzecznik Prasowy Komendanta Głównego PSP,
  • oraz starostowie, szefowie służb, dyrektorzy instytucji i przedstawiciele organizacji współpracujących z jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej woj. warmińsko-mazurskiego.

 

W 2010 roku Państwowa Straż Pożarna woj. warmińsko-mazurskiego odnotowała 20.553 zdarzenia (w 2009 roku – 21.802), w tym 7.910 pożarów, 12.004 miejscowych zagrożeń, 639 alarmów fałszywych.

Na cele inwestycyjne i remontowe wydatkowano łącznie 4, 75 mln zł. Natomiast na zakupy samochodów i sprzętu 27,4 mln zł.

 

/oprac.: st. kpt. Robert Fliciński – naczelnik wydziału organizacji i nadzoru KW PSP w Olsztynie; zdjęcia: Ryszard Ołów - KWPSP/