28 grudnia 2010 roku w Olsztynie podpisany został List intencyjny w zakresie wsparcia rozwoju systemów ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa poprzez pozyskanie środków finansowych na realizację wspólnych projektów w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa oraz innych instrumentów finansowych.

List podpisali:

  • Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej – bryg. Jan Słupski,
  • w imieniu Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. Andrzej Uścinowicz – Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,
  • w imieniu Szefa Zarządu Głównego EMERCOM Rosji w Obwodzie Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej - Alexej Walerianow – Zastępca Szefa Zarządu Głównego EMERCOM Rosji w Obwodzie Kaliningradzkim
  • Szef Państwowego Urzędu Obwodu Kaliningradzkiego „Państwowej służby ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej Obwodu Kaliningradzkiego” Federacji Rosyjskiej – Oleg Poliszczuk.

W obecności:

- Pana Macieja Godlewskiego – Zastępcy Dyrektora Biura Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej PSP,

- Pana Wiesława Ostaniewicza – przedstawiciela Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Podpisany List intencyjny stanowić będzie podstawę wzajemnej współpracy Polski i Federacji Rosyjskiej w zakresie przystąpienia do napisania wspólnego projektu zakupów sprzętowych i szkolenia w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.

/oprac.: st.kpt. Robert Fliciński, fot.: Radosław Nowosielski/.