20 grudnia 2010 r. w Ośrodku Szkolenia PSP w Olsztynie, pod przewodnictwem Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewózkiego Państwowej Straży Pożarnej - bryg. Jana Słupskiego, odbyła się narada kadry kierowniczej PSP naszego województwa.

Tematem spotkania była kluczowa dla naszej formacji kwestia stanów osobowych w jednostkach organizacyjnych PSP od stycznia 2011 roku, nowe regulacje prawne w zakresie planowania czasu pracy funkcjonariuszy oraz funkcjonowania komórek ds. informacji niejawnych.
Po naradzie odbyło się  spotkanie z Zarządem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, w którym wziął udział Marszałek Województwa - Jacek Protas, jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Wojewózkiego ZOSP RP w Olsztynie.
Na zakończenie, odbyło się tradycyjne spotkanie wigilijne z udziałem zaproszonych gości. Wprowadzając nas w okres świąteczny, słowo wstępne wraz z życzeniami wygłosił ks. Biskup Jackiek Jezierski, a kapelan wojewódzki strazaków ks. prałat Andrzej Bawirsz odmówił  modlitwy i pobłogosławił opłatki. Po złozeniu sobie życzeń, przy śpiewie kolęd, uczestnicy spotkania resztę czasu spedzili w przyjaznej atmosferze kosztując tradycyjnych potraw wigilijnych.

/tekst i zdjęcia: st. kpt. Zbigniew Jarosz/.