Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie i Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Kętrzynie byli organizatorami eliminacji powiatowych kolejnej edycji ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Zapobiegajmy pożarom".

Celem całej akcji jest zainteresowanie dzieci i młodzieży, ich nauczycieli i opiekunów problematyką ochrony przeciwpożarowej, tradycją, służbą i ciężką pracą strażackich środowisk, w tym działaniami ratowniczo-gaśniczymi i zabezpieczającymi podczas pożarów, klęsk żywiołowych, katastrof, wypadków i innych zagrożeń. Mają one też na celu popularyzowanie znajomości przepisów ppoż. oraz zasad postępowania na wypadek powstania pożaru. Nieodłącznym elementem jest również edukacja dzieci i młodzieży w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska naturalnego i ekologii. Na konkurs wpłynęło ponad 115 prac w 4 grupach wiekowych.
Trudny orzech do zgryzienia miała komisja sędziowska, w skład której wchodzili funkcjonariusze kętrzyńskiej komendy. Po burzliwych obradach,  jury wyłoniło laureatów. W dniu 17 grudnia 2010 r. odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu. Nagrody wręczali  laureatom:
- Tadeusz Mordasiewicz - Starosta Kętrzyński, a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kętrzynie;
- Zbigniew Nowak - Wicestarosta Kętrzyński;
- mł. bryg. Zbigniew Borys - Komendant Powiatowy PSP w Kętrzynie. Konkurs odbył się dzięki Starostwu Powiatowemu w Kętrzynie - fundatorowi nagród. Bez tej pomocy nie udałoby się przeprowadzić tych eliminacji. Następnie dzieci i młodzież zwiedzały kętrzyńską strażnicę.
Wyróżnione prace w poszczególnych grupach wiekowych zostaną przekazane na szczebel wojewódzki konkursu.

Organizatorzy Konkursu składają podziękowania sponsorom, opiekunom i dyrekcjom szkół za pomoc w organizacji szczebli szkolnych i gminnych, a także dyrekcji i pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie oraz OSP Korsze za pomoc w przeprowadzeniu konkursu.

Jeszcze raz gratulujemy laureatom i życzymy powodzenia w eliminacjach wojewódzkich, a także centralnych. /oprac.: st. kpt. Szymon Sapieha/