14 grudnia w Komendzie Powiatowej PSP w Działdowie odbyła się uroczystość związana z przekazaniem komendzie i jednostce OSP w Niechłoninie samochodów gaśniczych, wręczeniem awansów i medali, ślubowaniem nowozatrudnionych strażaków oraz pożegnaniem strażaka odchodzącego na emeryturę.

W ramach przesunięć sprzętowych w województwie, działdowscy strażacy otrzymali samochód gaśniczy na podwoziu mercedesa  z napędem terenowym. Zastąpi on użytkowany wcześniej w jednostce średni samochód gaśniczy, który przekazany został do Ochotniczej Straży Pożarnej w Niechłoninie.

 

Aktu przekazania samochodu Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej i OSP w Niechłoninie dokonali: Warmińsko–Mazurski Komendant Wojewódzki PSP w Olsztynie - bryg. Jan Słupski, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego - st. bryg. Mirosław Rutecki, Starosta Powiatu Działdowskiego - Marian Janicki i Komendant Powiatowy PSP w Działdowie - st. bryg. Bogdan Cywiński. Przekazane pojazdy poświęcił Kapelan Powiatowy Strażaków - ks. Tadeusz Kaczyński.

Uroczystość była okazją do wręczenia awansów na wyższe stopnie służbowe i medali. Awanse otrzymało siedmiu strażaków, Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczonych zostało dwóch strażaków,  a ośmiu  Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.

Pożegnano też odchodzącego na emeryturę asp. sztab. Andrzeja Wysockiego -  dowódcę zmiany w Jednostce Ratowniczo–Gaśniczej w Działdowie.

Ślubowanie na sztandar złożyli nowozatrudnieni strażacy: str. Artur Cybulski, str. Andrzej Nadolski i str. Piotr Szulc.

W uroczystości wzięli też udział burmistrzowie, wójtowie oraz inni przedstawiciele władz samorządowych i instytucji współpracujących ze strażą pożarną.

 

 /oprac.:  mł. bryg. Leszek Góralski - rzecznik prasowy KP PSP w Działdowie/