W niedzielę, 14.11.2010r., w Lipowinie odbyła się uroczystość otwarcia nowoego budynku, w którym mieszczą się świetlica wiejska oraz remiza Ochotniczej Straży Pożarnej.

Nowy obiekt został powstał w ciągu 5 miesięcy. Ma on powierzchnię 389,9m2, w tym: świetlica - 212,3m2,, a strażnica - 177,6m2. Budowa świetlicy kosztowała ponad 678 tys. zł, a remizy – 629 tys. zł. Środki finansowe na powstanie obiektu pochodziły z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - w kwocie 434462,00 zł oraz ze środków własnych Urzędu Gminy w Braniewie.

W uroczystości otwarcia uczestniczyli: Wójt Gminy Braniewo – Wincenty Przyborowski, Senator RP – Władysław Mańkut, Jan Bobek – Radny Sejmiku Województwa Warmińsko–Mazurskiego, Starosta Braniewski – Leszek Dziąg, Wicestarosta Braniewski – Bogdan Pochodaj, Wiceburmistrz miasta Braniewa – Jerzy Maziarz, Wiceprezes ZOW ZOSP RP w Olsztynie - dh Krzysztof Grygo, Wiceprezesi ZP ZOSP RP w Braniewie: dh Krystyna Lewańska oraz dh Jerzy Welke, Komendant Powiatowy PSP w Braniewie - kpt. Władysław Szczepanowicz, zaproszeni goście oraz licznie przybyli mieszkańcy Lipowiny.

Po uroczystym poświęceniu obiektu przez księdza proboszcza nastąpiło przecięcie symbolicznej wstęgi, a następnie zwiedzenie całości obiektu przez uczestników uroczystości. W świetlicy odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń oraz medali dla strażaków ochotników z gminy Braniewo /jednostek OSP: Lipowina, Gronowo, Żelazna Góra/. Za całokształt dokonań na rzecz rozwoju pożarnictwa ochotniczego Prezes Zarządu Gminnego OSP w Braniewie a jednocześnie Wójt Gminy Braniewo - Wincenty Przyborowski otrzymał pamiątkowy topór strażacki. Strażacy ochotnicy z Lipowiny otrzymali także sprzęt pożarniczy zakupiony przez Starostę Braniewskiego - Leszka Dziąga, natomiast jednostka OSP Żelazna Góra otrzymała sprzęt hydrauliczny zakupiony ze środków Urzędu Gminy w Braniewie oraz KW PSP w Olsztynie.

Niedzielna uroczystość, to największe wydarzenie ostatnich lat w działalności strażaków-ochotników powiatu braniewskiego. Nowoczesna strażnica spełniająca wszelkie warunki, wyposażona w pomieszczenia magazynowe, myjnie na węże, zaplecze kuchenne, sanitarne, świetlicę pozwala na prawidłowe funkcjonowanie jednostki OSP oraz realizację zadań statutowych. Kolejnym obiektem, który zostanie oddany do użytku w roku 2011 jest również nowo budowana świetlica wiejska oraz strażnica OSP w miejscowości Gładysze w gminie Wilczęta.

/oprac.:  kpt. Ireneusz Ścibiorek/.