12 listopada 2010 roku na placu apelowym lidzbarskiej komendy straży pożarnej odbyło się uroczyste przekazanie, kolejnego już w tym roku, nowego samochodu ratowniczo–gaśniczego na podwoziu Man.

Nowy pojazd zakupiony został dzięki dotacjom unijnym z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury 2007-2013 projekt p.t. „Ochrona głównych szlaków komunikacyjnych przed zagrożeniami i skutkami katastrof drogowych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego”  W ramach tego zakupu województwo Warmińsko–Mazurskie pozyskało łącznie 24 nowe pojazdy, które trafiły do niemal wszystkich Jednostek Ratowniczo–Gaśniczych naszego województwa.

Uroczystego przekazania nowego samochodu dokonali Jacek Protas - Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, jednocześnie pełniący w naszym regionie obowiązki prezesa Oddziału Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP oraz Warmińsko–Mazurski Komendant Wojewódzki PSP w Olsztynie - bryg. Jan Słupski. Podczas uroczystego apelu Komendant Wojewódzki PSP – bryg. Jan Słupski przekazał także lidzbarskim strażakom sprzęt ratowniczy zakupiony w ramach nagrody za zajęcie III miejsca w XI Mistrzostwach województwa Warmińsko–Mazurskiego w sporcie pożarniczym. Uroczystego poświęcenia pojazdu oraz sprzętu ratowniczego dokonał kapelan lidzbarskich strażaków - ks. dziekan Jerzy Rożentalski.

Nowy samochód  wyposażony jest - poza armaturą i środkiem gaśniczym -  także w moduł ratowniczy wykorzystywany szczególnie podczas wypadków drogowych.               

W uroczystości udział wzięli także:

  • Poseł na Sejm RP - Piotr Cieśliński,
  • Starosta Lidzbarski - Marek Chyl,
  •  Radny Sejmiku Województwa - Jan Harhaj,
  • Wiceburmistrz Lidzbarka Warm. -  Janusz Mucha,
  • Z-ca Komendanta Powiatowego Policji - mł. insp. Tomasz Kamiński,
  • Dowódca Garnizonu - ppłk Wiesław Marszałek.

Nowy samochód zastąpił - używany od 14 lat - samochód ciężki ratownictwa technicznego na podwoziu samochodu Ford, który przekazany został strażakom z KP PSP w Węgorzewie. Docelowo pojazd ten posłużyć ma węgorzewskim strażakom jako samochód ratownictwa wodnego dla dobrze zorganizowanej SGRWN.

 

/tekst: kpt. M. Pasławski, fot. archiwum KP PSP Lidzbark Warm./