We wtorek, 14 września br., jednostki ratowniczo-gaśnicze PSP w naszym województwie wzbogaciły się o 24 nowe samochody ratowniczo-gaśnicze. Przekazano je uroczyście i symbolicznie  prezydentom miast, starostom i komendantom komend PSPUroczystość odbyła się w Olsztynie pod halą widowiskowo-sportową URANIA.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie w dniu 31 marca 2009 r. rozpoczęła realizację projektu p.t. „Ochrona głównych szlaków komunikacyjnych przed zagrożeniami i skutkami katastrof drogowych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego”, nr projektu: WND-RPWM.05.01.06-28-033/09.

Inwestycja współfinansowana była (w 80%) ze Śródków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, priorytet 5 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna, działanie 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny, poddziałanie 5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny.

Projekt polegał na zakupie 24 specjalistycznych samochodów ratowniczo-gaśniczych wraz z wyposażeniem służących do przeciwdziałania negatywnym skutkom wypadków
i katastrof drogowych występujących na drogach krajowych województwa warmińsko-mazurskiego.

Zakupione przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie samochody, przekazane zostały podległym jednostkom - w użyczenie na okres 5 lat. Po tym okresie staną się one własnością Komend Powiatowych i Miejskich PSP i nadal będą przez nie eksploatowane.

Z uwagi na specyfikę zagrożeń oraz w oparciu o potrzeby poszczególnych jednostek zdecydowano się realizować wariant projektu polegający na zakupie trzech typów samochodów ratowniczo-gaśniczych wraz z wyposażeniem na podwoziach MAN i Scania. Są to:

  • 8 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych, 6-osobowych z napędem uterenowionym 4x4 wraz z integralnym wyposażeniem.
  • 12 ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych, 6-osobowych
    z napędem uterenowionym 4x4 wraz z integralnym wyposażeniem.
  • 4 ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze, 3-osobowe z napędem uterenowionym 4x4 z modułem proszkowym wraz z integralnym wyposażaniem.

Łączna kwota zakupu to 20 275 620zł.

 

Samochody otrzymały:

Lp.

Jednostka

Typ samochodu

 

1

Bartoszyce

GCBA

2

Braniewo

GCBA

3

Elbląg 1

GBA

4

Elbląg 2

GCBAPr

5

Elbląg 2

GCBA

6

Elbląg/Pasłęk

GCBA

7

Ełk

GCBAPr

8

Giżycko

GCBA

9

Gołdap

GCBA

10

Iława

GBA

11

Lidzbark

GBA

12

Mrągowo

GCBA

13

Nidzica

GCBA

14

NML

GBA

15

Olecko

GCBA

16

Olsztyn 2

GBA

17

Olsztyn 1

GCBAPr

18

Olsztyn/Biskupiec

GCBA

19

Ostróda

GBA

20

Ostróda

GCBAPr

21

Ostróda/Morąg

GCBA

22

Pisz

GCBA

23

Szczytno

GBA

24

Węgorzewo

GBA

 

 

W uroczystości wzięli udział m.in.: Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski - Jan Maścianica, Marszałek Województwa – Jacek Protas, przedstawiciel Komendanta Głównego PSP - st. bryg. Paweł Frątczak, starostowie, prezydenci  miast.

 

/oprac.: mł. bryg. Małgorzata Szmidt-Jeżewska, fot.: st. kpt. Zbigniew Jarosz/.