26 lipca 2010 roku, podczas specjalnejsSesji Rady Powiatu w Węgorzewie podziękowania otrzymało dwunastu strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie, którzy brali udział w akcji powodziowej na południu kraju. Natomiast na Sesji Rady Powiatu Nowomiejskiego Wicewojewoda podziękował nowomiejskim strażakom.

Starosta Węgorzewski – Pani Halina Faj przekazała  na ręce strażaków listy z podziękowaniami podpisane przez Premiera  Donalda Tuska, za czynny udział w niesieniu pomocy poszkodowanym w wyniku powodzi na południu kraju. Działania węgorzewskich strażaków polegały na zabezpieczaniu wałów przeciwpowodziowych, ewakuacji mieszkańców z zalanych budynków oraz likwidacji skutków powodzi.

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Wiesław Pietrzak w przemówieniu adresowanym do węgorzewskich strażaków przekazał wyrazy wdzięczności i podziękowania za ogromne zaangażowanie, poświęcenie i niezwykłą solidarność z tymi, którzy potrzebowali pomocy podczas powodzi. Ta kilkutygodniowa walka o miejsca pracy, ludzkie mienie i życie pokazała, że nawet w najbardziej dramatycznych momentach można być pewnym, że strażacy zawsze będą wspierać tych, którzy są w potrzebie. Na ręce Komendanta Powiatowego bryg. Tomasza Lackiego zostały skierowane podziękowania: „w tych krytycznych tygodniach, ofiarność i poświęcenie w walce z żywiołem to przejaw szczególnego rodzaju solidarności, który czyni w stosunku do podległych Panu strażaków, wzorowych funkcjonariuszy i obywateli. Dzięki waszemu profesjonalizmowi i nieprzerwanej pracy wiele osób mogło ocalić nie tylko swój dobytek, ale przede wszystkim życie. Za to wszystko proszę przyjąć nasze podziękowanie  i wyrazy głębokiego szacunku”.

Podziękowania otrzymali: młodszy kapitan Andrzej Żebrowski, aspirant: Marcin Danowski, starsi ogniomistrzowie: Mirosław Sędrowski, Bogdan Barniak, Wiesław Antonik, Andrzej Sadowski, ogniomistrz: Artur Podbereżny, młodszy ogniomistrz Jarosław Petiuk, starsi strażacy: Piotr Predko, Krzysztof Zubek, Dariusz Paulukanis oraz strażak Łukasz Masłowski.  

/tekst i zdjęcia: mł. kpt. Witold Jusis/

 

26 lipca podczas sesji Rady Powiatu Nowomiejskiego wicewojewoda Jan Maścianica wręczył Listy z podziękowaniami od premiera Donalda Tuska za zaangażowanie i solidarność  w niesieniu pomocy w czasie powodzi.

Podziękowania odebrało 14 nowomiejskich strażaków: Leszek Bytner, Mariusz Gronowski, Janusz Kozłowski, Marek Myjak, Karol Ochlak, Leszek Orzechowski, Marek Orzepowski, Krzysztof Przybylski, Przemysław Rezmer, Tomasz Wielgosiński, Tomasz Górzyński, Roman Maciejewski, Dariusz Urbański, Jarosław Rzeźnikiewicz oraz policjanci: sierżant sztabowy Piotr Noga i aspirant sztabowy Jarosław Dykmański.

Tekst: asp. sztab. Michał Błaszkowski, foto: dzięki uprzejmości Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lub.

 

27 strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie pomagało powodzianom. Za poświęcenie w niesieniu pomocy poszkodowanym i walce ze skutkami żywiołu otrzymali podziękowania od premiera Donalda Tuska. Przekazał je Starosta Mrągowski, Dominik Tarnowski.

Uroczystość zorganizowano w dniu 29.07.2010r. na placu KP PSP w Mrągowie. Przekazane podziękowania podkreślały zaangażowanie strażaków w niesieniu pomocy potrzebującym. Podobne słowa padły również z ust starosty mrągowskiego. W trakcie uroczystości wymieniono spostrzeżenia i odczucia z tych tragicznych chwil.  Podkreślono wagę i rolę jako odegrali strażacy. Wspomniano o konieczności prawidłowego doposażenia służb ratunkowych. Tragedia ludzka wskazała braki dotyczące gospodarki wodnej i konieczności wspierania, przez wszystkie samorządy, zakupów niezbędnego sprzętu ratowniczego.

 

/kpt. A. Prościo/30 lipca 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Piszu odbyła się uroczystość wręczenia podziękowań za udział w akcjach przeciwpowodziowych. Listami podpisanymi przez Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska wyróżnionych zostało 13 strażaków z Komendy Powiatowej w Piszu, a także ratownicy z Mazurskiego WOPR-u (baza Łupki)  i Mazurskiej Służby Ratowniczej w Okartowie. Podziękowania piskim strażakom i ratownikom wręczyli: Starosta Piski, Burmistrz Pisza oraz  Komendant Powiatowy PSP w Piszu. Dodatkowo Starosta Piski Andrzej Nowicki i Burmistrz Pisza Jan Alicki wręczyli ratownikom specjalne podziękowania w imieniu samorządów.

/tekst st. kpt. Paweł Pieńkosz, fot. archiwum Tygodnik Piski/

 

2 sierpnia na placu Komendy Powiatowej PSP w Ostródzie odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której wszystkim strażakom biorącym udział w powodzi na przełomie maja i czerwca b.r. zostały wręczone imienne listy z podziękowaniami od Premiera RP Donalda Tuska. W okresie od 17 maja do 27 czerwca (przez 42 dni), 54 strażaków z Komendy Powiatowej PSP w Ostródzie udzielało pomocy mieszkańcom powiatów dąbrowskiego, sandomierskiego, hrubieszowskiego, lubartowskiego, dębickiego, tarnowskiego, stalowowolskiego i konińskiego. Listy wręczał Komendant Powiatowy PSP w Ostródzie st. kpt. Tomasz Ostrowski oraz Starosta Ostródzki Włodzimierz Brodiuk.   

 

Dodatkowo podczas zbiórki kilku funkcjonariuszom za wzorowo przeprowadzone działania ratowniczo-gaśnicze w dniu 19 lipca podczas pożaru garażu przy ul. Leśnej w Ostródzie oraz w Smykowie gdzie doszło do osunięcia się ziemi w wykopie i zasypania dwóch pracujących tam pracowników, zostały wręczone listy gratulacyjne i wyróżnienia. 

 

Podczas uroczystości ślubowanie na sztandar złożyło trzech nowych funkcjonariuszy, którzy rozpoczęli służbę w szeregach Państwowej Straży Pożarnej: str. Łukasz Kornatowicz, str. Maciej Kowalczyk i str. Jan Hnitecki. 

st. kpt. Piotr Wlazłowski