24 lipca w Krutyni zaproszeni  goście, władze samorządowe, fundatorzy sztandaru, strażacy ochotnicy a także mieszkańcy Krutyni i turyści wzięli udział w uroczystych obchodach 50.lecia Ochotniczej Straży Pożarnej  w Krutyni połączonych z wręczeniem sztandaru Oddziałowi Gminnemu Związku OSP RP w Pieckach.

Obchody rozpoczęły się nadaniem jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Krutyni srebrnego Medalu „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.  Dowodem godności i honoru jakimi szczycą się Ochotnicze Straże Pożarne jest posiadanie sztandaru. I właśnie  w tym dniu  Oddziałowi Gminnemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Pieckach został nadany upragniony Sztandar.

Po podniosłej uroczystości można było podziwiać występy dzieci ze Szkoły Podstawowej w Krutyni, pokazy sprawnościowe jednostek OSP, a także  zorganizowana została ekspozycja polskich odznaczeń pożarniczych nadawanych od 1915 roku do chwili obecnej.

Uroczystość,  na stadionie w Krutyni, swoją obecnością zaszczycili:

  • gen. bryg. w  stanie spoczynku Zbigniew Meres, Senator RP, były Komendant Główny PSP, a  obecnie także Wiceprezes ZG ZOSP RP,
  • st. bryg. Mariusz Mierzejewski, Z-ca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,
  • dh Józef Maciejewski, Wiceprezes ZOW ZOSP RP w Olsztynie, Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Mrągowie
  • dh Stanisław Mikulak, Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w  Olsztynie,
  • st. kpt. Jan Połubiejko, Komendant Powiatowy PSP w Mrągowie.

Nie zabrakło także Pani Wójt Gminy Piecki Marii Jarczewskiej, Przewodniczącego Rady Gminy Piecki - Jana Gleby i Przewodniczącego Rady Powiatu -  Lucjana Kulika.