Od końca kwietnia  do 22 lipca 2010 roku Powiatowy Ośrodek Szkolenia OSP przy KP PSP Bartoszyce przeprowadził szkolenie podstawowe strażaków-ratowników jednostek OSP z terenu miasta i gminy Sępopol.

Celem szkolenia było przygotowanie druhów do pełnienia funkcji ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej.

W trakcie szkolenia kursanci zapoznani zostali z podstawowymi zadaniami gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej, organizacją ochotniczych straży pożarnych, organizacją w sekcji, z zasadami rozwijania linii i zajmowania stanowisk, taktyki gaszenia pożarów, ewakuacją ludzi, zwierząt i mienia, a przede wszystkim ze sprzętem ratowniczym i pomocniczym wykorzystywanym podczas działań.

Szkolenie zgodnie z wytycznymi zakończono egzaminem pisemnym i praktycznym.

 Zaświadczenia o zakończeniu kursu wręczyli uroczyście bryg. Andrzej Szamreto - Komendant Powiatowy PSP oraz Burmistrz miasta i gminy Sępopol - Dorota Górecka.

W szkoleniu udział brało 15 osób, w tym 7 pań z jednostki OSP Lipica.

 

/tekst i fot.: asp. sztab. Stanisław Dąbkowski – kierownik sekcji operacyjno-szkoleniowej/