W ramach tej akcji charytatywnej  KP PSP w Gołdapi zorganizowała pokazy sprzętu znajdującego się na wyposażeniu JRG  oraz  udzielała instruktażu osobom uczestniczącym w tych pokazach .

W ten sposób, po raz kolejny, chcieliśmy przybliżyć mieszkańcom naszego miasta sposoby udzielania pierwszej kwalifikowanej pomocy medycznej oraz  przekazać podstawową wiedzę na temat prawidłowego zgłaszania wszelkiego rodzaju zagrożeń na numery alarmowe służb ratowniczych.

 Pokazy sprzętu odbywały się w trzech miejscach:

- na Jeziorze Gołdap - strażacy omówili prawidłowe zasady zachowania się nad wodą,  zaprezentowali łódź i sprzęt nurkowy znajdujący się na wyposażeniu JRG, pokazali do czego służy i jak zorganizowane jest ratownictwo wodne w PSP, przeprowadzili pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej osobom podtopionym;

- na Placu Zwycięstwa -  w centrum miasta  została zaprezentowana  drabina SHD 25 -  mieszkańcy mieli możliwość wejścia do kosza podnośnika;

- na placu KP PSP - odbyły się pokazy sprzętu strażackiego i różnych form działalności strażaków oraz warunków ich służby miedzy innymi:

  • pokaz gaszenia pożarów z instruktażem: jakie mamy grupy pożarów, czym je gasimy, o czym należy pamiętać posługując się podręcznym sprzętem gaśniczym, ze szczególnym uwzględnieniem pożarów mogących powstać w lokalach mieszkalnych (w tym tłuszczy)oraz pożarów środków transportu.
  • pokaz ratownictwa technicznego z  zaprezentowaniem technik i technologii ratowniczych stosowanych podczas wypadków komunikacyjnych.

 

Pokazy trwały od godz. 1200 do 1900. Podczas wszystkich przeprowadzana była zbiórka pieniędzy do puszek pod hasłem ,,Stop Powodziom”, którą prowadziło dwóch strażaków z KP PSP Gołdap. Pieniądze  przekazane zostały do sztabu WOŚP w Suwałkach.

 

W pokazach uczestniczyło około 600 osób. W akcji wzięło udział 16 strażaków z PSP i 3 z MDP OSP.

 

/oprac.: mł. kpt. Andrzej Jabłoński/.