W dniu 4 lipca br. Komenda Powiatowa PSP w Nowym Mieście Lubawskim, przy współpracy ze sztabem WOŚP w Brodnicy oraz Gminnym Centrum Kultury w Mszanowie, zorganizowała w godzinach od 10.00 do 19.00 „Dzień  otwartej strażnicy”.

Zorganizowaliśmy pokazy sprzętu strażackiego oraz prezentację różnych form działalności ratowniczej, jaką prowadzi Państwowa Straż Pożarna. Wśród form prezentacji codziennej służby strażaków PSP i OSP oraz ich sprzętu, zwiedzający strażnicę ludzie zobaczyli między innymi: pokazy udzielania pierwszej kwalifikowanej pomocy medycznej z możliwością instruktażu osób uczestniczących w spotkaniach, pokazy gaszenia pożarów, sposobów ich gaszenia, obsługą podręcznego sprzętu gaśniczego, pokazy ratownictwa technicznego. Przedstawiliśmy  również zasady prawidłowego zgłaszania wszelkiego rodzaju zagrożeń na numery alarmowe 998 (jako podstawowy numer do straży pożarnej) i 112 (jako dodatkowy, powszechny numer służb ratowniczych) oraz omówiliśmy prawidłowe zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą.

Prezentacja codziennej służby strażaków oraz ich sprzętu cieszyła się dużym powodzeniem wśród osób zwiedzających naszą komendę, a w szczególności najmłodszych sympatyków pożarnictwa.

W tym dniu, podczas pokazów strażackich, wolontariusze WOŚP na terenie naszej komendy zebrali do puszek pieniądze na łączną kwotę 706,74 zł (sł. siedemset sześć zł siedemdziesiąt cztery grosze).

Dużym utrudnieniem podczas realizacji całej akcji był brak sztabu WOŚP w Nowym Mieście Lubawskim - najbliższy sztab znajdował się w Brodnicy w województwie kujawsko-pomorskim.

 

/oprac.:  Michał Błaszkowski/.