W ramach ogólnopolskiej akcji „Stop Powodziom” kętrzyńscy strażacy zorganizowali Dzień Otwartej Strażnicy.

Na placu wewnętrznym komendy udostępniliśmy zwiedzającym pojazdy ratowniczo–gaśnicze, zorganizowaliśmy punkt, w którym odbywały się pokazy udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz instruktaż dot. sposobu użycia gaśnic. Zorganizowaliśmy także pokaz działania sprzętu hydraulicznego z zaprezentowaniem technik ratowniczych stosowanych podczas wypadków komunikacyjnych.

Każde dziecko mogło założyć hełm i ubranie, którego strażacy używają podczas akcji ratowniczo–gaśniczych. Każdy dzieciak mógł przez chwilę poczuci się jak prawdziwy strażak.

Kętrzyńscy strażacy udostępnili zwiedzającym również wnętrze komendy. Goście mieli możliwość zobaczenia w jakich warunkach pełniona jest codzienna służba. W pomieszczeniach Powiatowego Stanowiska Kierowania przekazano zwiedzającym podstawową wiedzę dot. prawidłowego zgłaszania różnego rodzaju zagrożeń oraz zasady funkcjonowania numerów alarmowych służb ratowniczych (997, 998, 999, 112).

W związku z rozpoczętymi wakacjami, kętrzyńscy strażacy przekazali zwiedzającym podstawową wiedzę na temat bezpiecznego spędzania czasu wolnego w okresie letnim, zwłaszcza na akwenach. Omówili zagrożenia jakie mogą spotkać dzieci nad wodą oraz w jaki sposób należy postępować w sytuacjach niebezpiecznych.

W ramach akcji kętrzyńską komendę odwiedziło kilkadziesiąt osób.

 

/fot.: archiwum KP PSP Kętrzyn; oprac.: st. kpt. Szymon Sapieha/.