Samorządy oraz strażacy z powiatu mrągowskiego dbają o bezpieczeństwo najmłodszych. W roku szkolnym 2009/2010  zorganizowali wspólnie kolejną edycję ogólnopolskiego programu „Bezpieczne Życie”. Charakter, sposób prowadzenia i przekazywania wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, przystosowany jest dla dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych.

 

 

W dniu 14 czerwca 2010 r. w szkole podstawowej w  Nawiadach odbyło się uroczyste zakończenie III edycji programu edukacyjnego „Bezpieczne Życie” w powiecie mrągowskim. Wójt Gminy Piecki - Maria Jarczewska, podziękowała wszystkim za zaangażowanie i wkład pracy w to przedsięwzięcie.

Celem programu realizowanego przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej jest upowszechnienie wśród najmłodszych wiedzy i umiejętności przydatnych w sytuacji zagrożenia, które mogą się zdarzyć w okolicy domu, szkoły lub podczas wakacji.

Podczas uroczystości, dzieci ze szkół podstawowych  gminy Piecki zaprezentowały scenki artystyczne o tematyce związanej z bezpieczeństwem w domu oraz poza nim. W ramach tego programu zostało przeszkolonych 256 dzieci.

 Wszyscy uczestnicy otrzymali  upominki ufundowane przez KG PSP (np.; układanki, czapeczki, latarki, jojo i inne gadżety), oraz samorząd gm. Piecki (np.; piłki, gry, skakanki). Starszy kpt. Robert Duda w asyście kpt. Andrzeja Prościo przeprowadzili quiz dotyczący wiedzy z zakresu prowadzonego programu.  Każdej z osób odpowiadających na pytania wręczono plecaki wyposażone w gwizdek i światełko odblaskowe. Na zakończenie, dla wszystkich młodych adeptów bezpieczeństwa, przygotowano słodką niespodziankę.

Wśród zaproszonych gości  byli m.in.: przedstawiciel Komendy Głównej PSP- st.kpt. Robert Duda, Komendant Powiatowy PSP w Mrągowie- st.kpt. Jan Połubiejko, przedstawiciel kuratorium oświaty, starostwa, przedstawiciele policji, ratownicy medyczni, dyrektorzy szkół  oraz uczniowie i nauczyciele.

 

/oprac.: st. kpt. Andrzej Prościo/.