W dniu 10 czerwca 2008 r. odbył się pogrzeb naszego kolegi, zmarłego tragicznie st. ogn. Piotra Kisielnickiego. Z Miejskiego Domu Przedpogrzebowego w Olsztynie kondukt żałobny udał się do Dorotowa, gdzie w Kościele Parafii Rzymskokatolickiej pw. Błogosławionej Doroty z Mątów odprawiono mszę w intencji zmarłego. Następnie odbył się pogrzeb na cmentarzu w Stawigudzie. W uroczystościach żałobnych uczestniczyła Warmińsko-Mazurska Kompania Honorowa PSP wraz ze sztandarem KW PSP w Olsztynie oraz sztandarem OSP Stawiguda. Wieloletni przełożony Pana Piotra, st. bryg. w st. spocz. Grzegorz Kniefel pożegnał naszego serdecznego kolegę, łącząc się w bólu z rodziną i przyjaciółmi.

Pan st. ogn. Piotr Kisielnicki, podczas Akademii Wewnętrznej KW PSP w Olsztynie z okazji dnia strażaka w dniu 30 maja br. otrzymał z rąk Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP Brązową Odznakę "Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej" nadaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej.

St. ogn. Piotr Kisielnicki pozostanie w naszej pamięci.

 


19 maja 2008 r. odbyły się w Olsztynie uroczyste Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka. Pierwszym punktem programu obchodów było oddanie hołdu poległym strażakom. Kwiaty i znicze pod pomnikiem poświęconym ich pamięci, na rogu ulic Niepodległości i Śliwy złożyli: Wojewoda Warmińsko-Mazurski Marian Podziewski, Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Janusz Skulich, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie i jednocześnie Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacek Protas Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Marek Szczech oraz Komendant miejski PSP w Olsztynie st. kpt. Andrzej Górzyński. Następnie w Bazylice Mniejszej im. Św. Jakuba odbyła się msza święta w intencji strażaków, celebrowana przez Jego Ekscelencję Arcybiskupa Edmunda Piszcza.

Po zakończeniu mszy uformowała się kolumna marszowa, która przeszła ulicami olsztyńskiego Starego Miasta na Zamek, gdzie zaplanowano drugą część uroczystości. Kolumnę tworzyli: Dowódca Kompanii Honorowej st. kpt. Piotr Olszewski, Poczty sztandarowe PSP i OSP, Warmińsko-Mazurska Kompania Honorowa PSP, pododdział strażaków odznaczanych, wyróżnianych i awansowanych oraz grupa zaproszonych gości, przedstawicieli władz rządowych i samorządowych województwa, parlamentarzystów oraz zaprzyjaźnionych i współdziałających służb i instytucji.

Po złożeniu meldunku przez Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego PSP i wprowadzeniu pocztów sztandarowych na Salę Kopernikowską olsztyńskiego Zamku, Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki przywitał zebrane grono osób i wygłosił przemówienie okolicznościowe, mówiąc m.in. o planach i wyzwaniach, jakie stoją przed środowiskiem pożarniczym w najbliższym czasie. Następnie odbyło się wręczenie odznaczeń, wyróżnień i awansów w stopniach służbowych strażakom PSP, OSP oraz żołnierzom Wojska Polskiego związanym z ochroną przeciwpożarową.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2008 r. Krzyżem Zasługi Za Dzielność odznaczeni zostali:

1. kpt. Jarosław Czyjak (KP Ostróda),

2. st. str. Paweł Świat (KP Ostróda).

Strażacy zostali odznaczeni za szybką i profesjonalnie przeprowadzoną akcję ratowniczą w dniu 22.12.2007 r. w Bogaczewie nad Jez. Narie, podczas której uratowali 2 dziewczynki (4 i 6 letnią), które z pomostu wpadły do wody.

Postanowieniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, na podstawie art. 73 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, Odznaki "Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej" otrzymali:

ZŁOTĄ ODZNAKĘ:

1. Adam Sierzputowski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Olsztynie.

SREBRNĄ ODZNAKĘ:

1. Jacek Protas, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

2. ks. Henryk Błaszczyk, Proboszcz Parafii w Klebarku Wielkim,

3. kpt. Wiesław Kordek (Mrągowo).

4. asp. sztab. Zdzisław Szczepański (Ostróda),

5. asp. Janusz Szefer (Mrągowo),

6. st. ogn. Adam Wilczek (Ostróda),

BRĄZOWĄ ODZNAKĘ:

1. Dominik Tarnowski- Starosta Mrągowski,

2. st. kpt. Andrzej Górzyński (Olsztyn),

3. bryg. Sławomir Kurto (Olsztyn),

4. bryg. Tomasz Łazowski (KW)

5. st. kpt. Tomasz Furgał (Kętrzyn),

6. kpt. Andrzej Prościo (Mrągowo),

7. mł. kpt. Tomasz Jagłowski (Olecko),

8. st. kpt. Dariusz Szempliński (KW),

9. mł. bryg. Wojciech Nartowicz (Ełk),

10. asp. sztab. Paweł Straszyński Lidzbark Warm.),

11. asp. sztab. Wiesław Pisarski (Nidzica),

12. st. kpt. Leszek Góralski (Działdowo),

13. st. kpt. Arkadiusz Gij (Giżycko),

14. st. kpt. Rafał Szymukowicz (Lidzbark Warm.),

15. kpt. Grzegorz Jabłoński (Gołdap),

16. kpt. Piotr Bojanowski (Działdowo),

17. kpt. Mirosław Kozak (Mrągowo),

18. kpt. Bogusław Krajewski (Bartoszyce),

19. asp. sztab. Stanisław Dąbkowski (Bartoszyce),

20. asp. sztab. Mariusz Łatarewicz (Mrągowo),

21. st. asp. Janusz Wieczorek (Mrągowo)

22. asp. Dariusz Szczepan (Giżycko),

23. asp. Mirosław Zyśk (Szczytno).

24. st. ogn. Dariusz Opar (Giżycko),

25. st. ogn. Bogdan Wawirowicz (Bartoszyce),

26. st. ogn. Bogusław Zdanowicz (Bartoszyce)

27. st. ogn. Marek Boiwka (Bartoszyce),

28. ogn. Jan Chmielewski (Mrągowo),

29. ogn. Cezary Gołębiewski (Nidzica),

30. ogn. Artur Reginia (Mrągowo),

31. ogn. Waldemar Jasiński (Olecko),

32. ogn. Dariusz Kur (Mrągowo),

33. mł. ogn. Jarosław Jagiełło (Szczytno),

34. mł. ogn. Marek Kodź (Mrągowo),

35. mł. ogn. Michał Maciąg (Szczytno).

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Złotym Znakiem Związku odznaczeni zostali druhowie:

1. Eugeniusz Chorosz - Komendant Gminny Związku OSP w Piszu

2. Marek Cudny - Komendant Gminny Związku OSP RP w Giżycku

3. Jerzy Kowalski - Wiceprezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP w Tolkmicku,

4. Stanisław Pelc - Wiceprezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP w Bartoszycach

5. Ryszard Zamojski - Członek Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w Ełku.

Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania związku, nadało Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza, który otrzymali druhowie:

1. Henryk Jaczewski- Prezes OSP Dobry gm. Godkowo,

2. Tomasz Jarmużewski- Sekretarz ZOP ZOSP w Biskupcu,

3. Wacław Skrzeczkowski- Członek honorowy OSP Orzysz,

4. Bronisław Wołoch- Z-ca Naczelnika OSP Galiny gm. Bartoszyce,

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, w uznaniu zasług i działalności na rzecz Związku, nadało Medale Za Zasługi Dla Pożarnictwa, które otrzymali:

Srebrny Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa:

1. płk Bogdan Wolny, Zastępca Dowódcy Jednostki Wojskowej w Braniewie,

2. st. sierż. sztab. Tomasz Pniewski, Komendant Wojskowej Straży Pożarnej w Marcinkowie,

3. sierż. Daniel Stańczak, Zastępca Komendanta Wojskowej Straży Pożarnej w Giżycku-Orzyszu,

Brązowy Medal Za Zasługi Dla Pozarnictwa:

1. mł. chor. Krzysztof Golińczak, Komendant Wojskowej Straży Pożarnej w Morągu.

Za szczególne zaangażowanie podczas wykonywania obowiązków służbowych, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał wyróżnienia finansowe, które otrzymali:

1. bryg. Tomasz Łazowski (KW),

2. st. asp. Mirosław Wołosewicz (KW),

3. st. asp. Daniel Łukasiewicz (Giżycko)

4. st. ogn. Piotr Kobus (Szczytno).

Za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych, dyplomami Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej wyróżnieni zostali:

1. kpt. Andrzej Prościo (Mrągowo),

2. kpt. Zbigniew Stasiłojć (Szczytno).

3. st. kpt. Jan Florek (Działdowo),

4. asp. sztab. Piotr Mościński (Gołdap),

5. asp. sztab. Jan Skawroń (Elbląg),

6. st. ogn. Dariusz Opar (Giżycko),

7. st. str. Bartłomiej Chilmanowicz (Bartoszyce),

Na podstawie art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, rozkazami personalnymi Nr 37/08, 35/08 36/08 oraz Komendant Główny PSP rozkazem Nr 1/2008 nadali z dniem 4 maja 2008 roku wyższe stopnie służbowe funkcjonariuszom PSP. Awanse otrzymali:

Na stopień brygadiera:

1. mł. bryg. Maciej Jasiński (KW)

2. mł. bryg. Henryk Grochowiecki (Olsztyn),

Na stopień młodszego brygadiera:

1. st. kpt. Krzysztof Bogusławski (Elbląg),

2. st. kpt. Teresa Banaszek (KW),

Na stopień starszego kapitana:

1. kpt. Jacek Auda (Nowe Miasto Lub.),

2. kpt. Jan Połubiejko (Mrągowo),

3. kpt. Adam Zaręba (JRG Morąg - Ostróda),

Na stopień kapitana:

1. mł. kpt. Piotr Bojanowski (Działdowo).

Na stopień młodszego kapitana:

1. asp. sztab. Tadeusz Kapeliński (Lidzbark Warm.),

2. st. asp. Łukasz Kowalski (KW),

3. st. asp. Andrzej Jabłoński (Gołdap),

Na stopień starszego aspiranta:

1. asp. Mirosław Wołosewicz (KW),

2. asp. Zbigniew Kremski (Nowe Miasto Lub.),

Na stopień aspiranta:

1. mł. asp. Dariusz Urbański (Nowe Miasto Lub.),

2. mł. asp. Krzysztof Szram (Lidzbark Warm.),

3. mł. asp. Adam Warcaba (Lidzbark Warm.).

Zdjęcia: R. Ołów, st. kpt. I. Wojciechowska (KW PSP w Olsztynie)

 

Tradycją, a przede wszystkim zaszczytnym obowiązkiem, jest udział Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie w przygotowaniach i realizacji obchodów jednego z najważniejszych świąt państwowych - Święta Konstytucji 3 Maja. Jak co roku zatem, Państwowa Straż Pożarna uczestniczyła w tym wspólnym przedsięwzięciu, m. in. przygotowując scenariusz uroczystości, zapewniając zabezpieczenie przeciwpożarowe oraz wystawiając Kompanię Honorową i poczet sztandarowy.

Obchody tradycyjnie rozpoczęły się mszą świętą w intencji Ojczyzny, koncelebrowaną przez ks. inf. Jana Górnego i ks. inf. Juliana Żołnierkiewicza w Kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie. Po części religijnej, przed Kościołem uformowano kolumnę marszową, która udała się na Plac Konsulatu Polskiego. Kolumnę otwierała Orkiestra Wojska Polskiego z Giżycka, za nią maszerowała Kompania Honorowa Wojska Polskiego z Giżycka, Kompania Honorowa Komendy Wojewódzkiej Policji i Warmińsko-Mazurska Kompania Honorowa Państwowej Straży Pożarnej. W kolumnie znalazły się także poczty sztandarowe harcerstwa, organizacji kombatanckich oraz placówek oświatowych oraz grupa gości oficjalnych.

Na Placu Konsulatu Polskiego odbyły się uroczystości obchodów Święta Konstytucji. Po złożeniu meldunku i przywitaniu z pododdziałami, nastąpiło odegranie hymnu państwowego i podniesienie flagi państwowej. Głos zabrał Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Pan Marian Podziewski. Po przemówieniu dokonano uroczystej dekoracji osób zasłużonych Srebrnymi Medalami za Długoletnią Służbę, nadanymi postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Odznaczeniami uhonorowani zostali:

ˇ Pani Janina Wiesława Przybysz - dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego woj. warmińsko-mazurskiego,

ˇ Pani Wieczorek-Zdon Teresa - dyrektor Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Ostródzie,

ˇ Pan Romuald Jeznach - ordynator II oddziału ogólnopsychiatrycznego w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Fromborku.

Ponadto, odznaczenie nadano również Pani Danucie Elżbiecie Suchenek-Pikoluk, która nie dotarła na uroczystość.

Kolejną częścią obchodów było złożenie kwiatów pod Kolumną Orła Białego. Kwiaty złożyło ponad 50 delegacji władz państwowych i samorządowych, przedstawicieli służb mundurowych, instytucji i organizacji a także mieszkańców regionu.

Zdjęcia: st. kpt. Izabela Wojciechowska

 

22 kwietnia 2008 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie art. 12 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667, ze zm.) odwołał bryg. Dariusza Przeradzkiego ze stanowiska Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie. Jednocześnie, z dniem 23 kwietnia 2008 r. na stanowisko to powołał st. bryg. Marka Szczecha.

Uroczystość przekazania obowiązków odbyła się 28 kwietnia br. w sali konferencyjnej KM PSP w Olsztynie. W uroczystości udział wzięli, m.in.:

- Komendant Główny PSP - Szef OCK, nadbryg. Wiesław Leśniakiewicz,

- Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Marian Podziewski,

- Marszałek Województwa, Jacek Protas,

- Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia KG PSP, bryg. Tomasz Zając.

Po uroczystym przekazaniu stanowiska Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP dokonano aktu powołania bryg. Mariusza Mierzejewskiego na stanowisko Zastępcy Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Po uroczystości Komendant Główny PSP, nadbryg. Wiesław Leśniakiewicz wizytował Komendę Miejską PSP w Olsztynie, po czym spotkał się z Komendantami Powiatowymi i Miejskimi PSP woj. warmińsko-mazurskiego.

Komendant Główny PSP wizytował wojewódzkie stanowisko koordynacji ratownictwa KW PSP w Olsztynie, a na zakończenie swojej wizyty, w towarzystwie Wojewody, złożył wiązankę i zapalił znicz pod pomnikiem poległych strażaków-ratowników.

St. bryg. inż. Marek Szczech

ur. 6 października 1958 r. w Nowym Mieście Lubawskim

Służbę w jednostkach ochrony przeciwpożarowej pełni od 1978 roku. Osiągane wyniki w służbie na różnych stanowiskach dowódczych zadecydowały, że z dniem 2 lipca 1990 r. został powołany na stanowisko Komendanta Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim (po reformie administracyjnej kraju - Komendanta Powiatowego PSP), które to stanowisko piastował do 22 kwietnia br. Pełniąc nadzór operacyjny nad jednostkami terenowymi OSP dbał o wysoki poziom wyszkolenia tych jednostek i podnoszenie efektywności oraz skuteczności prowadzonych działań ratowniczych.

Od 1992 roku, tj. od powstania Państwowej Straży Pożarnej, czynnie uczestniczył w organizacji i tworzeniu KSRG na terenie powiatu. Efektem tych działań jest poprawa bezpieczeństwa społeczeństwa zamieszkującego ten region. Posiada duży wkład w planowaniu i realizacji systemu selektywnego alarmowania i powiadamiania jednostek będących w KSRG.

Inicjator i koordynator działań na rzecz usprzętowienia i wyposażenia kierowanej jednostki PSP i podległych jednostek OSP. Dzięki jego staraniom i prawidłowej współpracy z administracją samorządową podległa jednostka PSP i jednostki OSP posiadają wyposażenie w nowoczesny sprzęt ratowniczo-gaśniczy, sprzęt ochrony osobistej oraz systemy zdalnego alarmowania i powiadamiania. Przejawiane inicjatywy w działaniach na rzecz wyposażenia jednostek ochrony ppoż. pozwoliły na pozyskanie przez podległe jednostki środków pozabudżetowych w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych i zakup oraz modernizację pojazdów ratownictwa specjalistycznego, np. sprzętu niezbędnego w ratownictwie drogowym, chemicznym i ekologicznym. Dzięki jego staraniom, umiejętności pozyskiwania środków pozabudżetowych oraz fachowców w zakresie prac remontowo-budowlanych, przeprowadzono wiele remontów i modernizacji strażnic OSP.

Za wkład pracy oraz zasługi dla pożarnictwa st. bryg. Marek Szczech uhonorowany został poniższymi odznaczeniami:

- Brązowym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa - 1986,

- Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa - 1990,

- Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa - 1992,

- Brązowym Krzyżem Zasługi - 1993,

- Złotym Znakiem Związku OSP RP - 1998,

- Srebrnym Krzyżem Zasługi - 1999,

- Brązową Odznaką Zasłużonych dla Ochrony Przeciwpożarowej - 2000,

- Złotym Krzyżem Zasługi - 2004,

Ponadto w roku 1999 wyróżniony został nagrodą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wykształcenie:

- Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, 1982 - inżynier pożarnictwa,

- Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, 1988 - studia podyplomowe w zakresie "Ratownictwa technicznego",

- Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, 2003 - studia podyplomowe w zakresie "Zarządzania w stanach zagrożenia",

Stan cywilny - żonaty, dwoje dzieci.

Zainteresowania - historia, motoryzacja, sport

Opracowanie: st. kpt. Małgorzata Szmidt-Jeżewska, KW PSP Olsztyn

Zdjęcia: kpt. Krzysztof Pardo, KM PSP Olsztyn

 

25 lutego 2007 roku w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej PSP w Ostródzie odbyła się narada podsumowująca działalność komendy w roku 2007. Naradę otworzył Komendant Powiatowy PSP w Ostródzie mł. bryg. Jan Słupski, który przywitał wszystkich zaproszonych gości. Wśród nich znaleźli się między innymi bryg. Marek Engiel – Naczelnik Ośrodka Szkolenia KW PSP w Olsztynie, Włodzimierz Brodiuk – starosta ostródzki, a także burmistrzowie i wójtowie lokalnych samorządów, Komendant Powiatowy Policji w Ostródzie, kierownictwo Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej oraz Pogotowia Ratunkowego.

Kolejnym punktem spotkania było przedstawienie realizacji zadań poszczególnych komórek organizacyjnych komendy oraz analiza wydarzeń jakie miały miejsce w minionym roku.

W roku 2007 na terenie powiatu odnotowano 1824 interwencje: 664 pożary, 1061 miejscowych zagrożeń oraz 99 alarmów fałszywych. Na skutek wszystkich zdarzeń śmierć poniosło 27 osób a rannych zostało 475 osób. Podczas jazdy do zdarzeń oraz podczas prowadzonych działań ratowniczo – gaśniczych rannych zostało 5 strażaków. Straty jakie powstały podczas pożarów oszacowano na kwotę 8,5 miliona złotych, uratowano mienie na kwotę 14,5 miliona złotych. Na dużą ilość miejscowych zagrożeń ma niewątpliwie układ dróg komunikacyjnych. Przez całą długość powiatu przebiega droga krajowa nr 7, powiat przecinają także drogi krajowe nr 15 i nr 16. Tylko na tych drogach w ubiegłym roku doszło do 192 wypadków i kolizji drogowych.

Podczas narady podsumowano także najważniejsze zadania inwestycyjne ostródzkiej komendy jakie zrealizowano w roku 2007. Były to:

· modernizacja garaży JRG Morąg – wymiana bram garażowych oraz montaż systemu wyciągu spalin,

· modernizacja i poprawa systemu łączności radiowej na terenie całego powiatu,

· zakup nowych pojazdów pożarniczych – średniego samochodu gaśniczego GBA 2,5/20 marki Volvo, samochodu kwatermistrzowskiego Renault Kangoo oraz Fiata Panda,

· zakup innego sprzętu pożarniczego – między innymi zestawu do wykrywania substancji toksycznych oraz sań do ratownictwa lodowego z ubraniami wypornościowymi.

Jednym z najważniejszych wydarzeń w działalności społecznej było w minionym roku zajęcie przez Klub Honorowych Dawców Krwi działający przy komendzie II miejsca w Polsce w akcji „Ognisty ratownik – gorąca krew”.

Na zakończenie narady przedstawiono plany na bieżący rok. Najważniejszym z nich jest niewątpliwie opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowego obiektu JRG z Centrum Ratownictwa Wodnego w Ostródzie, a także wyposażenie specjalistycznej grupy wodno – nurkowej w odpowiedni i nowoczesny sprzęt.

st. kpt. Tomasz Ostrowski

Rzecznik Prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Ostródzie