12-14 listopada 2008 r. na zaproszenie gen. Remigijusa Baniulisa - Dyrektora Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej, Komendant Główny PSP - nadbryg. Wiesław Leśniakiewicz złożył wizytę w Wilnie wraz z Warmińsko-Mazurskim Komendantem Wojewódzkim PSP, st. bryg. Markiem Szczechem i Podlaskim Komendantem Wojewódzkim PSP, mł. bryg. Janem Gradkowskim.

Celem wizyty była ocena i określenie kierunków współpracy na najbliższe lata. W czasie pobytu w Wilnie odbyły się spotkania w Departamencie Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa, w Komendzie Miejskiej służby ratowniczej i w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej Trakai z Podsekretarzem Stanu - Stanislovasem Litkeviciusem.

Podczas wizyty poruszano tematy zorganizowania szkoleń w zakresie ratownictwa wysokościowego dla strażaków litewskich w Polsce oraz rozwoju służb ratowniczych w Polsce i Republice Litewskiej.

13 listopada br., w ramach Obchodów 90 rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, delegacja Państwowej Straży Pożarnej odwiedziła polski cmentarz na Rosie, gdzie złożyła wieniec na grobie, w którym pochowana jest Matka Józefa Piłsudskiego oraz jego serce.

Fotografie: Donatas Gurevičius,

Krzysztof Pietrasik - KG PSP w Warszawie.

 

 

15-16 listopada 2008 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie odbyło się szkolenie specjalistyczne z zakresu obsługi odbiornika nawigacyjnego GPS Map 76 Csx i sonaru Starfish. Szkolenie przeprowadzili hydrolog dr Dariusz Grabiec i Maciej Rokus - kierownik prac podwodnych a zarazem dostarczyciel specjalistycznego sprzętu z firmy NHN Polska. W przedmiotowym szkoleniu udział wzięli strażacy - nurkowie ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno - Nurkowego KP PSP w Iławie oraz dowódcy zmian, sekcji i zastępów poszczególnych zmian służbowych jednostki ratowniczo - gaśniczej KP PSP w Iławie. Szkolenie zostało podzielone na dwa etapy. W pierwszym nastąpiło wprowadzenie do techniki GPS, przedstawiono błędy wskazań systemu, omówiono protokół transmisji danych NMEA0183, podłączono odbiornik GPS do komputera PC, wykonano obsługę operatorską odbiornika GPS. Przeprowadzono także praktyczne prace w terenie w zakresie doskonalenia obsługi operatorskiej tegoż odbiornika. W drugim etapie szkolenia teoretycznego tematyka obejmowała m.in. takie elementy, jak: podstawy hydroakustyki, użycie sonaru holowanego w operacjach poszukiwawczych oraz podstawy interpretacji danych sonarowych. Omówiono także podstawowe funkcje oprogramowania sonaru holowanego. Wstępne szkolenie praktyczne zostało przeprowadzone w Iławie na Małym Jeziorku. Uczestnicy szkolenia mieli okazję zapoznać się z technikami i sposobami prowadzenia poszukiwań obiektów za pomocą zestawu sonaru holowanego, możliwości operatorskich w zakresie uzyskiwania optymalnych możliwości pracy sonaru adekwatnych do warunków hydrologicznych i hydrograficznych.

Tekst opracowali: kpt. R. Sawicki, Maciej Rokus przedstawiciel firmy NHN Polska

 

 

13 listopada 2008 r. w sali konferencyjnej olsztyńskiego Urzędu Wojewódzkiego odbył się Uroczysty Apel PSP woj. warmińsko-mazurskiego z okazji 90.rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystość była okazją do odznaczenia, nagrodzenia i wyróżnienia strażaków Warmii i Mazur.

Witając wszystkich przybyłych, zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, bryg. Mariusz Mierzejewski, powiedział: - Dzisiejsza uroczystość jest wyjątkowa dlatego, że strażacy otrzymali medale, odznaczenia i wyróżnienia za swą trudną, niebezpieczną i odpowiedzialną służbę, właśnie z okazji Święta Niepodległości. Niepodległości, do odzyskania której nasi poprzednicy znacząco się przyczynili. W okresie zaborów, bowiem, straż pożarna nie tylko gasiła ogień i ratowała dobytek, ale wiele jej jednostek stało się przystanią dla członków - nielegalnej wówczas - Polskiej Organizacji Wojskowej. W jej szeregach strażacy spotykali się, szkolili i ćwiczyli, a w efekcie - w listopadzie 1918 roku - rozbrajali posterunki żandarmerii niemieckiej. Pełnili również funkcje straży obywatelskiej. W historycznym 1918 roku, pod bronią stanęło ponad 65 tysięcy strażaków - strzegli oni ładu i bezpieczeństwa. Jestem głęboko przekonany, że dziś - jako spadkobiercy idei patriotycznej - swe zadania wykonujemy z równie wielkim zaangażowaniem dla dobra i ku chwale Polski i Polaków.

Temat udziału i znaczenia braci strażackiej w odzyskaniu niepodległości przedstawił płk. poż. Stanisław Mikulak, wieloletni Komendant Wojewódzki Straży Pożarnych, którego krótki wykład historyczny spotkał się z wielkim zainteresowaniem i uznaniem zebranych.

Uroczysty Apel był odpowiednia okazją, aby:

Medalem "Za długoletnią służbę" nadanym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej odznaczeni zostali:

1. złotym Medalem:

- st. ogn. Wiesław Kremski - KP PSP Nowe Miasto Lub.

  1. srebrnym Medalem:

- st. kpt. Jacek Matejko - KP PSP Szczytno,

- asp. sztab. Grzegorz Milewski - KP PSP Braniewo,

- asp. sztab. Leszek Stelwach - KP PSP Pisz,

- st. asp. Józef Sulej - KP PSP Nowe Miasto Lub.,

- asp. Wojciech Sobotka - KP PSP Działdowo,

- st. ogn. Bogdan Wawirowicz - KP PSP Bartoszyce,

- st. ogn. Bogusław Zdanowicz - KP PSP Bartoszyce,

3. brązowym Medalem:

- mł. ogn. Tomasz Grunwald - KP PSP Węgorzewo.

Medale "Za Zasługi dla Obronności Kraju" nadane przez Ministra Obrony Narodowej otrzymali:

  1. srebrny medal:

- st. kpt. Krzysztof Giedrojć - KP PSP Gołdap,

- st. kpt. Marek Maciejewski - KP PSP Iława,

- st. kpt. Tomasz Milewski - KP PSP Olecko,

  1. brązowy medal:

- st. kpt. Arkadiusz Gij - KP PSP Giżycko,

- st. kpt. Krzysztof Grabias - KP PSP Kętrzyn,

- kpt. Mirosław Kozak - KP PSP Mrągowo,

- kpt. Tomasz Syguła - KP PSP Iława,

- kpt. Andrzej Prościo - KP PSP Mrągowo,

- kpt. Marcin Wajdyk - KM PSP Olsztyn,

- asp. sztab. Stanisław Dąbkowski - KP PSP Bartoszyce,

- asp. sztab. Grzegorz Dziobak - KP PSP Mrągowo,

- asp. sztab. Dariusz Kogut - KP PSP Giżycko,

- asp. sztab. Arkadiusz Syguła - KP PSP Iława,

- asp. Wiesław Moszczyński - KP PSP Iława,

- asp. Krzysztof Rutkowski - KP PSP Iława,

- asp. Bożena Wysocka - KP PSP Giżycko,

- ogn. Artur Reginia - KP PSP Mrągowo,

- mł. ogn. Czesław Caban - KP PSP Iława,

- mł. ogn. Dariusz Reszka - KP PSP Mrągowo,

Brązowe Odznaki "Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej" nadane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzymali:

- Pani Joanna Wróbel - UG Mikołajki,

- asp. sztab. Łatarewicz Mariusz - KP PSP Mrągowo,

-mł. ogn. Jarosław Jagiełło - KP PSP Szczytno,

Za szczególne zaangażowanie podczas wykonywania obowiązków służbowych, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał wyróżnienia finansowe, które otrzymali:

- asp. Wiesław Moszczyński - KP PSP Iława,

- st. ogn. Bogusław Zdanowicz - KP PSP Bartoszyce

W tak uroczystym dniu przypadł nam w udziale także zaszczyt pożegnania byłych członków Warmińsko-Mazurskiej Kompanii Honorowej PSP. Będąc członkami KH Panowie ci, przez wiele lat, godnie reprezentowali naszą formację w szeregu uroczystości państwowych i służbowych. Teraz ustąpili miejsca młodszym kolegom, choć nadal pełnią służbę w PSP. Dwóch z nich odeszło jednak na zasłużoną emeryturę. Dziękując im za godną naśladowania patriotyczną postawę listy gratulacyjne i podziękowania Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, st. bryg. Marka Szczecha, wręczyli zastępcy, bryg. Mariusz Mierzejewski i mł. bryg. Jan Słupski. Otrzymali je:

1. st. kpt. Maciej Karnacewicz - KM PSP Olsztyn,

2. st. asp. Krzysztof Mackiewicz - KM PSP Olsztyn,

3. kpt. Tomasz Jarmużewski - KM PSP Olsztyn,

4. asp. Jakub Kowalski - KW PSP Olsztyn,

5. asp. Wojciech Pałka - KM PSP Elbląg,

6. mł. asp. Tomasz Nowakowski- KP PSP Ostróda,

7. st. ogn. Grzegorz Kondratowicz - KM PSP Elbląg,

8. st. ogn. Mirosław Pieczarka - KP PSP Ostróda,

9. st. ogn. Jarosław Ciborowski - KM PSP Olsztyn,

10. ogn. Dariusz Piotrak - KM PSP Elbląg,

11. ogn. Grzegorz Zwoliński - KM PSP Elbląg,

W Apelu, oprócz strażaków województwa, przedstawicieli służb mundurowych i instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa, wzięli udział Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Pan Marian Podziewski oraz ks. Arcybiskup dr Edmund Piszcz.

Fot. R. Ołów KW PSP w Olsztynie

 

W dniu 11 listopada 2008r., pod patronatem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Mariana Podziewskiego i Arcybiskupa Wojciecha Ziemby, odbyły się wojewódzkie obchody Święta Niepodległości. Uroczystą mszę w katedrze św. Jakuba w Olsztynie, celebrowaną przez  Arcybiskupa, poprzedził koncert chóru Bel Canto.

W uroczystych obchodach udział wzięli przedstawiciele władz lokalnych, policji, wojska, staży granicznej oraz straży pożarnej. Państwową Straż Pożarną reprezentował Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki st. bryg. Marek Szczech wraz ze swoim zastępcą, bryg. Mariuszem Mierzejewskim oraz Komendantem Miejskim PSP w Olsztynie, st. kpt. Andrzejem Górzyńskim.

Po mszy świętej uczestnicy przeszli pochodem na Plac Solidarności. Na czele szła orkiestra dęta Wojska Polskiego - Garnizon Giżycko, kompanie honorowe wojska, policji i straży pożarnej.

Na Placu Solidarności, po odegraniu hymnu państwowego, wciągnięciu na maszt biało-czerwonej flagi oraz przemówieniach Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i Marszałka Województwa, wręczono odznaczenia państwowe nadane przez Prezydenta RP.

Wojewoda Marian Podziewski, z rąk Eugeniusza Grabskiego, prezesa Związku Sybiraków w Olsztynie, otrzymał honorową odznakę Krzyż Sybiru przyznany za działalność na rzecz Związku Sybiraków i współpracę z kombatantami.

Oficjalna części uroczystości obejmowała: Apel Pamięci Oręża Polskiego z salwą honorową, złożenie wieńców i kwiatów pod pomnikiem Wolności Ojczyzny. Po zakończeniu patriotycznej części uroczystości, jej uczestnicy mogli zapoznać się z wystawionym na placu Solidarności sprzętem straży pożarnej, straży granicznej i policji. Dla mieszkańców Olsztyna przygotowano również gorącą grochówkę.

Zdjęcia: Urząd Wojewódzki w Olsztynie.14 października 2008 roku, w Centralnym Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Giżycku - w porcie nad jeziorem Kisajno, odbyło się uroczyste przekazanie Komendzie Powiatowej PSP w Giżycku, wodnego sprzętu ratowniczego.

Aktu przekazania łodzi ratowniczej RIB "BALTIC - 900" dokonał Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Pan Marian Podziewski. Klucze odebrał mł. bryg. Dariusz Modzelewski, Dowódca JRG w Giżycku. Przekazania defibrylatora, przeznaczonego na dodatkowe wyposażenie łodzi ratowniczej, dokonał fundator - Starosta Giżycki, Pan Wacław Strażewicz. Następnie kapelan giżyckich strażaków ksiądz prałat Kazimierz Gryboś dokonał aktu poświęcenia przekazanego sprzętu.

W trakcie uroczystości, nagrodami finansowymi Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP wyróżnieni zostali strażacy-ratownicy, którzy najaktywniej brali udział w akcjach z zakresu specjalistycznego ratownictwa wodno-nurkowego:

1. KW PSP w Olsztynie:

-        st. kpt. Zbigniew Jarosz;

2. KM PSP w Olsztynie:

-        kpt. Marcin Wajdyk;

-        st. ogn. Piotr Michałowski;

3. KP PSP w Giżycku:

-        bryg. Krzysztof Kroszkiewicz;

-        asp. sztab. Grzegorz Zubowicz;

-        asp. sztab. Krzysztof May;

-        st. asp. Daniel Łukasiewicz;

` -        mł. asp. Dariusz Charzyński;

4. KP PSP w Mrągowie:

-        asp. sztab. Grzegorz Dziobak.

Wyżej wymienieni strażacy od wielu lat czynnie uczestniczą w organizowaniu ratownictwa wodno-nurkowego na terenie województwa, a podczas licznych akcji ratowniczych oraz poszukiwawczych wnieśli znaczący wkład w rozwój ratownictwa wodno-nurkowego, tym samym podnosząc poziom bezpieczeństwa publicznego na terenie Warmii i Mazur.

W uroczystości wzięli udział m.in: Zastępca W-M Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. bryg. Jan Słupski, przedstawiciel Marszałka Województwa, Pan Waldemar Boruszewski, Burmistrz Giżycka, Pani Jolanta Piotrowska oraz Prezes Mazurskiego WOPR, Pan Zbigniew Kurowicki.