12 października 2019 roku w Gołdapi odbył się uroczysty apel poświęcony zakończeniu budowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi, przekazaniu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego do Ochotniczej Straży Pożarnej w Baniach Mazurskich oraz otwarciu nowej sali edukacyjnej dla dzieci i młodzieży.

11 października 2019 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Piszu, miało miejsce uroczyste wręczenie umów na dofinansowanie Jednostek OSP.

10 października 2019 rok na placu wewnętrznym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie odbyła się uroczystość przekazania dwóch nowych pojazdów ratowniczo – gaśniczych, które zakupione zostały dla  jednostek OSP powiatu braniewskiego.

9 października 2019 roku do ełckiej komendy trafił nowy samochód ratowniczo-gaśniczy.

W dniu 9 października w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku uroczyście otwarto salę edukacyjną skierowaną do najmłodszych mieszkańców powiatu.  Swoim zasięgiem obejmie 27 placówek oświatowych i przedszkoli funkcjonujących w powiecie, do których obecnie uczęszcza w klasach 0-3 ok. 1800 dzieci.