15 grudnia 2009 r. w Publicznym Gimnazjum w Kraszewie, gm. Lidzbark Warmiński, przeprowadzono kolejny cykl pogadanek z młodzieżą w ramach projektu „Bezpieczna droga do szkoły”.

W dniu 15 grudnia 2009 r., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pod nazwą „Ochrona głównych szlaków komunikacyjnych przed zagrożeniami i skutkami katastrof drogowych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego”, nr projektu:WND-RPWM.05.01.06-28-33/09.

Istniejąca od ponad 50 lat, jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Sorkwitach, doczekała się swojego sztandaru. Uroczystość odbyła się 12 grudnia 2009 r.

W niedzielę, 13 grudnia, olsztynianie obchodzili 28.rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.

Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej nagrodziło Państwową Straż Pożarną wyróżnieniem specjalnym „Za zasługi w zakresie ratownictwa wodno-nurkowego”.