Do 16 lutego 2020 r. można zgłaszać kandydatów do III edycji nagrody Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego ANIMUS FORTIS (Mężny Duch), nawiązującej do najlepszych tradycji służb medycznych, której celem jest uhonorowanie osób i instytucji mających szczególny wpływ na pozytywne zmiany oraz kształtowanie wizerunku służb ratowniczych.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej – bryg. Andrzej Bartkowiak, za zaangażowanie w realizację zadań oraz wysoki poziom wiedzy specjalistycznej, przyznał nagrody pieniężne członkom grup specjalistycznych Państwowej Straży Pożarnej.

17 grudnia odbyła się Wigilia Służb z Warmii i Mazur. Jak co roku przedświąteczne spotkanie opłatkowe przebiegło w miłej, życzliwej i serdecznej atmosferze. Tym razem gospodarzem spotkania była Służba Więzienna.

W pierwszych dniach grudnia odbyła się dwudniowa odprawa szkoleniowo służbowa funkcjonariuszy pionu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego. Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki st. bryg. Bogdan Wierzchowski rozpoczynając szkolenie przedstawił w kilku słowach zagadnienia do omówienia podczas szkolenia.

10 grudnia, w związku z upływem kadencji Komisji Dyscyplinarnej przy Warmińsko-Mazurskim Komendancie Wojewódzkim PSP, odbyło się spotkanie, podczas którego komendant wojewódzki PSP – st. bryg. Bogdan Wierzchowski podziękował członkom ustępującego gremium za pracę podczas 4. letniej kadencji.