Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej – bryg. Andrzej Bartkowiak, za zaangażowanie w realizację zadań oraz wysoki poziom wiedzy specjalistycznej, przyznał nagrody pieniężne członkom grup specjalistycznych Państwowej Straży Pożarnej.

17 grudnia odbyła się Wigilia Służb z Warmii i Mazur. Jak co roku przedświąteczne spotkanie opłatkowe przebiegło w miłej, życzliwej i serdecznej atmosferze. Tym razem gospodarzem spotkania była Służba Więzienna.

W pierwszych dniach grudnia odbyła się dwudniowa odprawa szkoleniowo służbowa funkcjonariuszy pionu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego. Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki st. bryg. Bogdan Wierzchowski rozpoczynając szkolenie przedstawił w kilku słowach zagadnienia do omówienia podczas szkolenia.

10 grudnia, w związku z upływem kadencji Komisji Dyscyplinarnej przy Warmińsko-Mazurskim Komendancie Wojewódzkim PSP, odbyło się spotkanie, podczas którego komendant wojewódzki PSP – st. bryg. Bogdan Wierzchowski podziękował członkom ustępującego gremium za pracę podczas 4. letniej kadencji.

3 grudnia w KW PSP w Olsztynie Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP – st. bryg. Bogdan Wierzchowski gościł mł. ogn. Krzysztofa Przybylskiego z KP PSP w Nowym Mieście Lubawskim, który 13 listopada br. w dramatycznych okolicznościach uratował trzech tonących wędkarzy.