30 kwietnia 2009 r. w sali konferencyjnej KM PSP w Olsztynie, ustępujący ze stanowiska Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP, st. bryg. Marek Szczech, pożegnał się z najbliższymi współpracownikami z komendy wojewódzkiej oraz z Komendantami Miejskimi i Powiatowymi PSP.

St. bryg. Marek Szczech, po 31 latach służby, przeszedł na emeryturę. Warmińsko-Mazurskim Komendantem Wojewódzkim PSP został, bryg. Jan Słupski, dotychczasowy zastępca komendanta Wojewódzkiego.

W spotkaniu uczestniczył st. bryg. Piotr Kwiatkowski, zastępca Komendanta Głównego PSP.

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie otrzymała nową łódź hybrydową. Zakup łodzi był możliwy dzięki pieniądzom z rezerwy wojewody. Uroczyste wodowanie odbyło się 22 kwietnia 2009 r. w porcie Sztynort Duży. Łączny koszt zakupu łodzi wraz ze sprzętem wyniósł 650 tys. zł.

Dziś w ręce strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wegorzewie trafia zakupiona ze środków budżetowych wojewody, nowoczesna i w pełni wyposażona łódź hybrydowa. Jest to pierwsza tego typu łódź w tym rejonie, więc tym bardziej cieszy fakt, że zyskaliśmy odpowiedni sprzęt, dzięki któremu jeszcze lepiej można będzie zadbać o bezpieczeństwo na Wielkich Jeziorach Mazurskich. O tym, jak ważne jest bezpieczeństwo i możliwość szybkiego reagowania przekonaliśmy się wszyscy podczas pamiętnego, jakże tragicznego w skutkach, białego szkwału. Dziś należy mieć nadzieję, że takie wydarzenia nigdy się nie powtórzą, ale należy także robić wszystko, aby w razie potrzeby być przygotowanym na taką ewentualność i w pełni profesjonalnie zażegnać każde, choćby najmniejsze niebezpieczeństwo. Niebezpieczeństwo, które zawsze jest zagrożeniem dla życia ludzkiego. Mam nadzieję, że łódź, którą dziś tak uroczyście wodujemy, będzie wykorzystywana przede wszystkim w celach prewencyjnych. wszyscy bowiem wiemy, że lepiej zapobiegać katastrofie niż zbierać jej tragiczne żniwo. Liczę również na to, że ten wspaniały wielozadaniowy sprzęt da szansę straży i policji na zainicjowanie wspólnych patroli na Wielkich Jeziorach Mazurskich, by jak najczęściej ze starć z nieprzewidywalną naturą wychodzić zwycięsko - powiedział Wojewoda Marian Podziewski.

Ratownicza Łódź Hybrydowa RIB SK10500 Jest to łódź kabinowa o długości 10,5 metra i szerokości 3,2 metra. W ogrzewanej kabinie przewidziane jest miejsce dla zespołu obsługującego sonar. Producent przewidział miejsce dla 12 osób. Jednak jak twierdzą strażacy w czasie ratowania ludzi, będzie możliwe zabranie większej liczby osób. Ratownik obsługujący stery łodzi oprócz standardowego wyposażenia (typu wskaźniki określające parametry silnika, czy poziom paliwa), ma do swojej dyspozycji także: radar, nawigację satelitarną, sondę określającą głębokość, wiatromierz, nagłośnienie typu ZURA umożliwiające podawanie komunikatów, radiostację. Najważniejszym wyposażeniem łodzi jest sonar skanujący. Jest to sonar pionowy, umożliwiający obserwację dna akwenów w wyznaczonym punkcie na głębokości nawet do 3000 metrów. Podczas obserwacji pracy nurków lub poszukiwania zaginionych osób przyjmuję się zakres obserwacji w promieniu do 30 metrów. W przypadku poszukiwania większych przedmiotów, zakres ten można zwiększyć nawet do 150 metrów. Głównym zadaniem sonaru jest ułatwienie zespołom ratownictwa identyfikację wykrywanych celów. Dzięki temu urządzeniu czas pracy nurków pod wodą zostanie zmniejszony do minimum. Ratownicy będą schodzić pod wodę tylko wówczas, gdy sonarem zostanie odnaleziony obiekt wymagający sprawdzenia. Sonar umożliwia również obserwację pracy nurka. Pozwala to na precyzyjne naprowadzenie go na cel, a w połączeniu z łącznością podwodną znacznie zwiększa bezpieczeństwo pracy pod wodą.

Na wyposażeniu łodzi znajduje się również zestaw podwodnej łączności przewodowej dla dwóch nurków oraz komplet pneumatycznych zbiorników wypornościowych, przeznaczonych do podnoszenia zatopionych przedmiotów, a także zestaw pomocy przedmedycznej, w komplecie z którym znajduje się: respirator transportowy, defibrylator półautomatyczny, zestaw do tlenoterapii, zestaw do unieruchamiania złamań, oraz nosze typu deska.

 

 

Pan Zbyszek - legenda łączności i informatyki na Warmii i Mazurach, "chodząca encyklopedia informatyczna", osoba, bez której nie sposób wyobrazić sobie organizacji łączności w województwie - przepracował na rzecz zawodowych i ochotniczych straży pożarnych ponad 38 lat.

- Przez te ponad 38 lat tworzył Pan system łączności w zawodowej, ochotniczych i Państwowej Straży Pożarnej. Dał się Pan poznać jako rzetelny fachowiec, człowiek o rozległej wiedzy zawodowej i świetny kolega. Jest Pan niewątpliwie częścią historii pożarnictwa naszego regionu. - powiedział podczas uroczystości zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, bryg. Mariusz Mierzejewski.

Za współpracę dziękowali również pracownicy komendy, życzyli powodzenia i cieszyli się, że Pan Zbyszek nie kończy współpracy z PSP. Nadal będzie służył swym doświadczeniem....

 

 

W dniu 10 marca br. wojewoda warmińsko-mazurski pan Marian Podziewski oraz wicewojewoda pan Jan Maścianica złożyli roboczą wizytę w Ośrodku Szkolenia PSP. Celem wizyty była ocena przebiegu prac w przebudowie i modernizacji budynku koszarowego ośrodka. Gościom przedstawiono planowany zakres rzeczowy inwestycji, który obejmuje przebudowę istniejących kondygnacji oraz nadbudowę piętra o charakterze poddasza użytkowego z dachem dwuspadowym. W wyniku przeprowadzonych prac zmieni się standard zakwaterowania (pokoje 2 osobowe z węzłem sanitarnym) oraz warunki nauczania (dwie sale wykładowe). Dalszy etap inwestycji ma polegać na przebudowie i remoncie budynku administracyjnego, w którym przewiduje się m.in. umiejscowienie treningowego i rezerwowego stanowiska kierowania.

W dalszej części spotkania przedstawiono panom wojewodom plany i zamierzenia związane z merytoryczną działalnością ośrodka, w tym dotyczące realizacji m.in. szkolenia uzupełniającego strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej (tzw. szkolenie podoficerskie), kursu specjalistycznego dla nurków MSWiA, szkoleń z zakresu ochrony ludności, szkoleń z zakresu transportu materiałów niebezpiecznych, szkoleń dyspozytorów i dyżurnych stanowisk kierowania. Mówiono również o potrzebach szkoleniowych dotyczących OSP.

 W związku z rosnącym zainteresowaniem, Ośrodek Szkolenia PSP w Olsztynie wznowił realizację Szkoleń Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej. Szkolenia odbywają się w oparciu o :

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej;

 • Program Szkolenia Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej zatwierdzony przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w dniu 26 stycznia 2006 roku.


Dotychczas zrealizowane zostały dwa tego typu szkolenia. W pierwszym udział wzięli pracownicy różnych zakładów pracy, instytucji oraz osoby indywidualne, natomiast drugie szkolenie zorganizowano dla grupy składającej się z pracowników nadleśnictw podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.


Przedmiotowe szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z problematyką ochrony przeciwpożarowej ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zadań z tego zakresu w zakładu pracy. Wśród omawianych tematów zajęć znalazły się między innymi:

 • zasady organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz kompetencje inspektora ochrony przeciwpożarowej,

 • podstawowe pojęcia dotyczące spalania i pożarów oraz zasady organizacji i  prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych,

 • przeciwpożarowe wymagania budowlane i drogi pożarowe oraz przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę,

 • zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji użytkowych oraz instalacji i urządzeń technologicznych,

 • środki gaśnicze, gaśnice i koce gaśnicze,

 • urządzenia przeciwpożarowe,

 • prace niebezpieczne pod względem pożarowym,

 • zapobieganie poważnym awariom przemysłowym oraz prowadzenie kontroli spełniania wymagań ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy,

 • ustalanie przyczyn i okoliczności powstania pożarów.


W przerwie międzyzjazdowej każdy uczestnik szkoleni miał obowiązek:

 • opracowania wybranego elementu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,

 • dokonania podziału danego obiektu na strefy pożarowe,

 • dobrania środków gaśniczych odpowiednich do zabezpieczenia pomieszczeń o różnym przeznaczeniu i charakterze.


W ramach zajęć praktycznych uczestnicy szkolenia zapoznali się z rozwojem i przebiegiem pożaru wewnętrznego. Ponadto, słuchacze uczestniczyli w zajęciach dotyczących budowy, konserwacji i praktycznego wykorzystania podręcznego sprzętu gaśniczego a także obserwowali procesy zapłonu mieszanin wybuchowych oraz wybuchu zbiorników ze sprężonym gazem.


Szkolenie zakończyło się składającym się z około 70 pytań egzaminem sprawdzającym zdobytą wiedzę. Zwieńczeniem procesu edukacyjnego było wydanie każdemu z uczestników stosownego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, zgodnie ze wzorem zawartym we wspomnianym rozporządzeniu.


{gallery}Aktualnosci/2009.03.6b{/gallery}