24 listopada 2020 r. Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP – nadbryg. Tomasz Komoszyński w obecności swojego zastępcy st. bryg. Adama Jastrzębskiego, wręczył mł. bryg. Tomaszowi Siemieniukowi akt powołania na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Giżycku. Wręczenie odbyło się w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Olsztynie.

Wirus przybiera na sile, liczba zakażonych rośnie z dnia na dzień. Służba zdrowia jest przeciążona, zespoły ratownictwa medycznego nie są w stanie dojechać w określonym czasie do wszystkich wzywających pomoc.  

31 października 2020 r. funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej z komend w: Braniewie, Giżycku, Elblągu, Ełku, Olsztynie i Ostródzie przeprowadzili wspólne ćwiczenia z żołnierzami  z 4.Warmińsko-Mazurskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej. 

Komendant Główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak rozpatrzył pozytywnie wnioski jednostek ochrony przeciwpożarowej o włączenie do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

 

Listopad to miesiąc szczególnej pamięci o zmarłych. To okazja, aby wspomnieć i odwiedzić miejsca pamięci, cmentarze i mogiły tych, którzy odeszli.