Dnia 3 września 2008 roku w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku odbyło się spotkanie poświęcone budowie Systemu Powiadamiania Ratunkowego na obszarze województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego oraz Republiki Litewskiej. W spotkaniu wzięli udział: Komendanci Wojewódzcy PSP z Olsztyna i Białegostoku oraz Komendanci Wojewódzcy Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa województw Alytus i Marijampole w Republice Litewskiej.

W toku dyskusji wypracowano spójne stanowisko w zakresie wspólnego ubiegania się o dofinansowanie projektu pt."Europejski numer ratunkowy 112. Budowa transgranicznego systemu zarządzania działaniami ratowniczymi w układzie Polski i Litwy - pilotaż" w ramach Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej (Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Litwa).

Koncepcja projektu Systemu Powiadamiania Ratunkowego (SPR) opiera się na obsłudze numerów ratowniczych (112, 998, 999) oraz organizacji przedsięwzięć ratowniczych poprzez Centra Powiadamiania Ratunkowego (CPR). System zakłada, iż wszystkie zgłoszenia powinny zawsze trafiać w to samo miejsce - niezależnie od tego, czy są to zgłoszenia na numer 999, 998 czy 112 i niezależnie od tego czy pochodzą od abonentów sieci stacjonarnych, czy komórkowych.

Projekt SPR zakłada spójność "torów obsługi" zgłoszeń z tel. 998, 999 i z tel. 112, dzięki czemu zapewnia uproszczenie i ujednolicenie, racjonalizację oraz poprawę szybkości przepływu zgłoszeń i podejmowania niezbędnych, trafnych działań. Realizacja budowy Systemu CPR obsługujących europejski telefon ratunkowy 112 środkami UE pozwoli na wypełnienie Dyrektywy 2002/22/We Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 roku dotyczącej funkcjonowania Europejskiego Numeru Alarmowego 112.

 

W dniu 28 lipca 2008r. w Alytusie (Litwa) odbyło się spotkanie robocze dotyczące ustalenia zasad współpracy i harmonogramu wspólnych działań związanych z planowaną realizacją projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska. Było ono efektem, podpisanego 30 maja 2008 r. Listu Intencyjnego pomiędzy Dyrektorem Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej i Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej, w związku z realizacją Dyrektywy 2002/22/WE.

W spotkaniu udział wzięli, ze strony KW PSP w Olsztynie: Zastępca Warmińsko - Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie - mł. bryg. Jan Słupski, ze strony KW PSP w Białymstoku: Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Białymstoku - st. bryg Andrzej Uścinowicz. Stronę litewską reprezentowali: Komendant Wojewódzki Służby Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa w Allytusie, płk Arunas Tautkevicius oraz Komendant Wojewódzki Służby Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa w Mariampolu, płk Vidas Barauskas.


Dziś (26.06.2008 r.) o godz. 5:00 dziewięciu strażaków z woj. warmińsko-mazurskiego zostało zadysponowanych do pomocy przy poszukiwaniu dwóch zaginionych mężczyzn na jeziorze w okręgu Lesdijai na Litwie. Strażacy-płetwonurkowie będą prowadzili akcję poszukiwawczą na jeziorze Metelys gdzie 23 czerwca, podczas pływania łodzią, prawdopodobnie utonęło dwóch Litwinów. Służby ratownicze Republiki Litewskiej prowadziły działania przez dwa dni, niestety bezskutecznie. Wczoraj dołączyło do nich ośmiu strażaków-płetwonurków z woj. podlaskiego.

Na Litwę udali się:

- koordynator ratownictwa wodnego z KW PSP - st. kpt. Zbigniew Jarosz,

- 2 strażaków-płetwonurków z KM PSP w Olsztynie,

- 1 z KP PSP w Mrągowie,

- 5 strażaków-płetwonurków z KP PSP w Giżycku.

Wzięli oni ze sobą 2 łodzie ratownicze i 2 sonary zakupione po akcji poszukiwawczej po przejściu białego szkwału na Wielkich Jeziorach Mazurskich.

Podlascy i warmińsko-mazurscy strażacy-nurkowie oraz ich doświadczenie w prowadzeniu poszukiwań podwodnych są doskonale znane strażakom litewskim, gdyż uczestniczą oni corocznie we wspólnych zawodach strażaków-płetwonurków. Sukcesem zakończyła się także prowadzona w grudniu ubiegłego roku akcja odnalezienia i wydobycia ciała z rzeki Niemen w okolicach miejscowości Prenai.

Augustowscy strażacy odszukali wówczas, w niespełna sześć godzin, zwłoki poszukiwanego od ponad tygodnia wędkarza.

Ponieważ nie jest znane przypuszczalne miejsce utonięcia mężczyzn, akcja prowadzona będzie praktycznie na całym akwenie, który ma około 13 km kwadratowych.

Współpraca między Polskimi i Litewskimi strażakami, w tym pomoc w akcjach ratowniczych i poszukiwawczych, jest oparta o dwustronne porozumienia, a szczegółowe procedury postępowania i zasady wymiany informacji reguluje instrukcja metodyczna podpisana podczas Międzynarodowego Seminarium Ratowniczego Suwałki 2005. Ponadto, akcja prowadzona jest w ramach "ratownictwa bez granic", w ramach współpracy grupy Schengen.

Aktualizacja informacji: 01.07.2008 r.

PRZEBIEG I PODSUMOWANIEDZIAŁAŃ

Działania były prowadzone w dniach 26-29 czerwca 2008 r. Obszar poszukiwań: jez. Metelys, pow. 1300 ha długość linii brzegowej 19 km, długość jez. 8 km, szerokość 2 - 3 km. Do poszukiwań skierowano następujące siły i środki:

ˇ KW PSP Olsztyn: dowódca związku taktycznego,

ˇ KM Olsztyn: 2 nurków: (zadania: nawigacja GPS, analiza materiałów i wytwarzanie dokumentacji operacyjnej, obsługa łodzi motorowej, kierowca),

ˇ SLOp 301N90 Nissan Terrano + łódź aluminiowa z silnikiem strugowodnym,

ˇ KP Giżycko:

ˇ SRw 441N71 Mercedes 911+ Łódź hybrydowa Parker RIB-750 RS z KP Mrągowo,

ˇ sonar boczny i sonar punktowy�

ˇ 5 strażaków do obsługi sonarów

ˇ KP Mrągowo: strażak do obsługi łodzi Parker RIB-750 RS.

1. Działania polegały na:

ˇ opracowaniu dokumentacji operacyjnej,

ˇ przeszukiwaniu akwenu przy pomocy sonarów bocznego i punktowego,

ˇ przeszukiwaniu akwenu przy pomocy nurków,

ˇ wyznaczaniu pozycji do pracy nurków,

ˇ bieżącej analizie sonogramów,

ˇ zorientowaniu mapy obszaru poszukiwań za pomocą GPS-u, w celu zobrazowania prowadzonych prac,

ˇ informowania strony litewskiej o bieżącym postępie poszukiwań.

2. Przebieg działań:

ˇ przyjazd w rejon poszukiwań,

ˇ wyznaczenie zadań dla poszczególnych zespołów na podstawie informacji uzyskanych ze strony litewskiej,

ˇ przeszukiwanie dna jeziora za pomocą sonaru bocznego i punktowego oraz bieżąca analiza zapisów sonograficznych, /łącznie przeszukano 508 hektarów/,

ˇ wyznaczanie pozycji do nurkowania za pomocą GPS-u,

ˇ nurkowanie na wyznaczonych pozycjach /łącznie wykonano przez stronę polską 47 nurkowań, w tym 4 z łącznością podwodną, jedno w nocy - łącznie przeszukano za pomocą nurków 18 hektarów/.

ˇ 28.06. 08 r. odnaleziono i wydobyto jedno ciało, łódź oraz wszystkie zatopione przedmioty,

ˇ 29.06.2008r. odnaleziono i wydobyto ciało drugiej osoby.

ˇ 29.06.2008r. o godz. 19:30 zakończono akcję.

W działaniach uczestniczyły również śmigłowce straży granicznej. Poszukiwania prowadzono również w porze nocnej i podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych. Na miejsce zdarzenia przybyli komendant straży pożarnej z miasta Alytus oraz mer miasta Loździej, nastąpiło oficjalne zakończenie akcji i podziękowanie strony litewskiej za pomoc udzieloną podczas prowadzenia działań.

Informacja na podstawie meldunku operacyjnego, autor: st. kpt. Z. Jarosz

Zdjęcia: asp. sztab. G. Dziobak, KM PSP w Mrągowie

 

W dniu 10 czerwca 2008 r. odbył się pogrzeb naszego kolegi, zmarłego tragicznie st. ogn. Piotra Kisielnickiego. Z Miejskiego Domu Przedpogrzebowego w Olsztynie kondukt żałobny udał się do Dorotowa, gdzie w Kościele Parafii Rzymskokatolickiej pw. Błogosławionej Doroty z Mątów odprawiono mszę w intencji zmarłego. Następnie odbył się pogrzeb na cmentarzu w Stawigudzie. W uroczystościach żałobnych uczestniczyła Warmińsko-Mazurska Kompania Honorowa PSP wraz ze sztandarem KW PSP w Olsztynie oraz sztandarem OSP Stawiguda. Wieloletni przełożony Pana Piotra, st. bryg. w st. spocz. Grzegorz Kniefel pożegnał naszego serdecznego kolegę, łącząc się w bólu z rodziną i przyjaciółmi.

Pan st. ogn. Piotr Kisielnicki, podczas Akademii Wewnętrznej KW PSP w Olsztynie z okazji dnia strażaka w dniu 30 maja br. otrzymał z rąk Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP Brązową Odznakę "Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej" nadaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej.

St. ogn. Piotr Kisielnicki pozostanie w naszej pamięci.

 


19 maja 2008 r. odbyły się w Olsztynie uroczyste Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka. Pierwszym punktem programu obchodów było oddanie hołdu poległym strażakom. Kwiaty i znicze pod pomnikiem poświęconym ich pamięci, na rogu ulic Niepodległości i Śliwy złożyli: Wojewoda Warmińsko-Mazurski Marian Podziewski, Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Janusz Skulich, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie i jednocześnie Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacek Protas Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Marek Szczech oraz Komendant miejski PSP w Olsztynie st. kpt. Andrzej Górzyński. Następnie w Bazylice Mniejszej im. Św. Jakuba odbyła się msza święta w intencji strażaków, celebrowana przez Jego Ekscelencję Arcybiskupa Edmunda Piszcza.

Po zakończeniu mszy uformowała się kolumna marszowa, która przeszła ulicami olsztyńskiego Starego Miasta na Zamek, gdzie zaplanowano drugą część uroczystości. Kolumnę tworzyli: Dowódca Kompanii Honorowej st. kpt. Piotr Olszewski, Poczty sztandarowe PSP i OSP, Warmińsko-Mazurska Kompania Honorowa PSP, pododdział strażaków odznaczanych, wyróżnianych i awansowanych oraz grupa zaproszonych gości, przedstawicieli władz rządowych i samorządowych województwa, parlamentarzystów oraz zaprzyjaźnionych i współdziałających służb i instytucji.

Po złożeniu meldunku przez Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego PSP i wprowadzeniu pocztów sztandarowych na Salę Kopernikowską olsztyńskiego Zamku, Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki przywitał zebrane grono osób i wygłosił przemówienie okolicznościowe, mówiąc m.in. o planach i wyzwaniach, jakie stoją przed środowiskiem pożarniczym w najbliższym czasie. Następnie odbyło się wręczenie odznaczeń, wyróżnień i awansów w stopniach służbowych strażakom PSP, OSP oraz żołnierzom Wojska Polskiego związanym z ochroną przeciwpożarową.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2008 r. Krzyżem Zasługi Za Dzielność odznaczeni zostali:

1. kpt. Jarosław Czyjak (KP Ostróda),

2. st. str. Paweł Świat (KP Ostróda).

Strażacy zostali odznaczeni za szybką i profesjonalnie przeprowadzoną akcję ratowniczą w dniu 22.12.2007 r. w Bogaczewie nad Jez. Narie, podczas której uratowali 2 dziewczynki (4 i 6 letnią), które z pomostu wpadły do wody.

Postanowieniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, na podstawie art. 73 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, Odznaki "Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej" otrzymali:

ZŁOTĄ ODZNAKĘ:

1. Adam Sierzputowski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Olsztynie.

SREBRNĄ ODZNAKĘ:

1. Jacek Protas, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

2. ks. Henryk Błaszczyk, Proboszcz Parafii w Klebarku Wielkim,

3. kpt. Wiesław Kordek (Mrągowo).

4. asp. sztab. Zdzisław Szczepański (Ostróda),

5. asp. Janusz Szefer (Mrągowo),

6. st. ogn. Adam Wilczek (Ostróda),

BRĄZOWĄ ODZNAKĘ:

1. Dominik Tarnowski- Starosta Mrągowski,

2. st. kpt. Andrzej Górzyński (Olsztyn),

3. bryg. Sławomir Kurto (Olsztyn),

4. bryg. Tomasz Łazowski (KW)

5. st. kpt. Tomasz Furgał (Kętrzyn),

6. kpt. Andrzej Prościo (Mrągowo),

7. mł. kpt. Tomasz Jagłowski (Olecko),

8. st. kpt. Dariusz Szempliński (KW),

9. mł. bryg. Wojciech Nartowicz (Ełk),

10. asp. sztab. Paweł Straszyński Lidzbark Warm.),

11. asp. sztab. Wiesław Pisarski (Nidzica),

12. st. kpt. Leszek Góralski (Działdowo),

13. st. kpt. Arkadiusz Gij (Giżycko),

14. st. kpt. Rafał Szymukowicz (Lidzbark Warm.),

15. kpt. Grzegorz Jabłoński (Gołdap),

16. kpt. Piotr Bojanowski (Działdowo),

17. kpt. Mirosław Kozak (Mrągowo),

18. kpt. Bogusław Krajewski (Bartoszyce),

19. asp. sztab. Stanisław Dąbkowski (Bartoszyce),

20. asp. sztab. Mariusz Łatarewicz (Mrągowo),

21. st. asp. Janusz Wieczorek (Mrągowo)

22. asp. Dariusz Szczepan (Giżycko),

23. asp. Mirosław Zyśk (Szczytno).

24. st. ogn. Dariusz Opar (Giżycko),

25. st. ogn. Bogdan Wawirowicz (Bartoszyce),

26. st. ogn. Bogusław Zdanowicz (Bartoszyce)

27. st. ogn. Marek Boiwka (Bartoszyce),

28. ogn. Jan Chmielewski (Mrągowo),

29. ogn. Cezary Gołębiewski (Nidzica),

30. ogn. Artur Reginia (Mrągowo),

31. ogn. Waldemar Jasiński (Olecko),

32. ogn. Dariusz Kur (Mrągowo),

33. mł. ogn. Jarosław Jagiełło (Szczytno),

34. mł. ogn. Marek Kodź (Mrągowo),

35. mł. ogn. Michał Maciąg (Szczytno).

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Złotym Znakiem Związku odznaczeni zostali druhowie:

1. Eugeniusz Chorosz - Komendant Gminny Związku OSP w Piszu

2. Marek Cudny - Komendant Gminny Związku OSP RP w Giżycku

3. Jerzy Kowalski - Wiceprezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP w Tolkmicku,

4. Stanisław Pelc - Wiceprezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP w Bartoszycach

5. Ryszard Zamojski - Członek Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w Ełku.

Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania związku, nadało Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza, który otrzymali druhowie:

1. Henryk Jaczewski- Prezes OSP Dobry gm. Godkowo,

2. Tomasz Jarmużewski- Sekretarz ZOP ZOSP w Biskupcu,

3. Wacław Skrzeczkowski- Członek honorowy OSP Orzysz,

4. Bronisław Wołoch- Z-ca Naczelnika OSP Galiny gm. Bartoszyce,

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, w uznaniu zasług i działalności na rzecz Związku, nadało Medale Za Zasługi Dla Pożarnictwa, które otrzymali:

Srebrny Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa:

1. płk Bogdan Wolny, Zastępca Dowódcy Jednostki Wojskowej w Braniewie,

2. st. sierż. sztab. Tomasz Pniewski, Komendant Wojskowej Straży Pożarnej w Marcinkowie,

3. sierż. Daniel Stańczak, Zastępca Komendanta Wojskowej Straży Pożarnej w Giżycku-Orzyszu,

Brązowy Medal Za Zasługi Dla Pozarnictwa:

1. mł. chor. Krzysztof Golińczak, Komendant Wojskowej Straży Pożarnej w Morągu.

Za szczególne zaangażowanie podczas wykonywania obowiązków służbowych, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał wyróżnienia finansowe, które otrzymali:

1. bryg. Tomasz Łazowski (KW),

2. st. asp. Mirosław Wołosewicz (KW),

3. st. asp. Daniel Łukasiewicz (Giżycko)

4. st. ogn. Piotr Kobus (Szczytno).

Za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych, dyplomami Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej wyróżnieni zostali:

1. kpt. Andrzej Prościo (Mrągowo),

2. kpt. Zbigniew Stasiłojć (Szczytno).

3. st. kpt. Jan Florek (Działdowo),

4. asp. sztab. Piotr Mościński (Gołdap),

5. asp. sztab. Jan Skawroń (Elbląg),

6. st. ogn. Dariusz Opar (Giżycko),

7. st. str. Bartłomiej Chilmanowicz (Bartoszyce),

Na podstawie art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, rozkazami personalnymi Nr 37/08, 35/08 36/08 oraz Komendant Główny PSP rozkazem Nr 1/2008 nadali z dniem 4 maja 2008 roku wyższe stopnie służbowe funkcjonariuszom PSP. Awanse otrzymali:

Na stopień brygadiera:

1. mł. bryg. Maciej Jasiński (KW)

2. mł. bryg. Henryk Grochowiecki (Olsztyn),

Na stopień młodszego brygadiera:

1. st. kpt. Krzysztof Bogusławski (Elbląg),

2. st. kpt. Teresa Banaszek (KW),

Na stopień starszego kapitana:

1. kpt. Jacek Auda (Nowe Miasto Lub.),

2. kpt. Jan Połubiejko (Mrągowo),

3. kpt. Adam Zaręba (JRG Morąg - Ostróda),

Na stopień kapitana:

1. mł. kpt. Piotr Bojanowski (Działdowo).

Na stopień młodszego kapitana:

1. asp. sztab. Tadeusz Kapeliński (Lidzbark Warm.),

2. st. asp. Łukasz Kowalski (KW),

3. st. asp. Andrzej Jabłoński (Gołdap),

Na stopień starszego aspiranta:

1. asp. Mirosław Wołosewicz (KW),

2. asp. Zbigniew Kremski (Nowe Miasto Lub.),

Na stopień aspiranta:

1. mł. asp. Dariusz Urbański (Nowe Miasto Lub.),

2. mł. asp. Krzysztof Szram (Lidzbark Warm.),

3. mł. asp. Adam Warcaba (Lidzbark Warm.).

Zdjęcia: R. Ołów, st. kpt. I. Wojciechowska (KW PSP w Olsztynie)