Kętrzyn, 6 maja 2009 r.

 

Z udziałem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, nadbryg. Wiesława Leśniakiewicza i Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Mariana Podziewskiego, odbyły się Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka woj. warmińsko-mazurskiego. Uroczystość uświetniło nadanie sztandaru Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, która w tym roku obchodzi jubileusz 60-lecia istnienia.

30 kwietnia 2009 r. w sali konferencyjnej KM PSP w Olsztynie, ustępujący ze stanowiska Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP, st. bryg. Marek Szczech, pożegnał się z najbliższymi współpracownikami z komendy wojewódzkiej oraz z Komendantami Miejskimi i Powiatowymi PSP.

St. bryg. Marek Szczech, po 31 latach służby, przeszedł na emeryturę. Warmińsko-Mazurskim Komendantem Wojewódzkim PSP został, bryg. Jan Słupski, dotychczasowy zastępca komendanta Wojewódzkiego.

W spotkaniu uczestniczył st. bryg. Piotr Kwiatkowski, zastępca Komendanta Głównego PSP.

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie otrzymała nową łódź hybrydową. Zakup łodzi był możliwy dzięki pieniądzom z rezerwy wojewody. Uroczyste wodowanie odbyło się 22 kwietnia 2009 r. w porcie Sztynort Duży. Łączny koszt zakupu łodzi wraz ze sprzętem wyniósł 650 tys. zł.

Dziś w ręce strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wegorzewie trafia zakupiona ze środków budżetowych wojewody, nowoczesna i w pełni wyposażona łódź hybrydowa. Jest to pierwsza tego typu łódź w tym rejonie, więc tym bardziej cieszy fakt, że zyskaliśmy odpowiedni sprzęt, dzięki któremu jeszcze lepiej można będzie zadbać o bezpieczeństwo na Wielkich Jeziorach Mazurskich. O tym, jak ważne jest bezpieczeństwo i możliwość szybkiego reagowania przekonaliśmy się wszyscy podczas pamiętnego, jakże tragicznego w skutkach, białego szkwału. Dziś należy mieć nadzieję, że takie wydarzenia nigdy się nie powtórzą, ale należy także robić wszystko, aby w razie potrzeby być przygotowanym na taką ewentualność i w pełni profesjonalnie zażegnać każde, choćby najmniejsze niebezpieczeństwo. Niebezpieczeństwo, które zawsze jest zagrożeniem dla życia ludzkiego. Mam nadzieję, że łódź, którą dziś tak uroczyście wodujemy, będzie wykorzystywana przede wszystkim w celach prewencyjnych. wszyscy bowiem wiemy, że lepiej zapobiegać katastrofie niż zbierać jej tragiczne żniwo. Liczę również na to, że ten wspaniały wielozadaniowy sprzęt da szansę straży i policji na zainicjowanie wspólnych patroli na Wielkich Jeziorach Mazurskich, by jak najczęściej ze starć z nieprzewidywalną naturą wychodzić zwycięsko - powiedział Wojewoda Marian Podziewski.

Ratownicza Łódź Hybrydowa RIB SK10500 Jest to łódź kabinowa o długości 10,5 metra i szerokości 3,2 metra. W ogrzewanej kabinie przewidziane jest miejsce dla zespołu obsługującego sonar. Producent przewidział miejsce dla 12 osób. Jednak jak twierdzą strażacy w czasie ratowania ludzi, będzie możliwe zabranie większej liczby osób. Ratownik obsługujący stery łodzi oprócz standardowego wyposażenia (typu wskaźniki określające parametry silnika, czy poziom paliwa), ma do swojej dyspozycji także: radar, nawigację satelitarną, sondę określającą głębokość, wiatromierz, nagłośnienie typu ZURA umożliwiające podawanie komunikatów, radiostację. Najważniejszym wyposażeniem łodzi jest sonar skanujący. Jest to sonar pionowy, umożliwiający obserwację dna akwenów w wyznaczonym punkcie na głębokości nawet do 3000 metrów. Podczas obserwacji pracy nurków lub poszukiwania zaginionych osób przyjmuję się zakres obserwacji w promieniu do 30 metrów. W przypadku poszukiwania większych przedmiotów, zakres ten można zwiększyć nawet do 150 metrów. Głównym zadaniem sonaru jest ułatwienie zespołom ratownictwa identyfikację wykrywanych celów. Dzięki temu urządzeniu czas pracy nurków pod wodą zostanie zmniejszony do minimum. Ratownicy będą schodzić pod wodę tylko wówczas, gdy sonarem zostanie odnaleziony obiekt wymagający sprawdzenia. Sonar umożliwia również obserwację pracy nurka. Pozwala to na precyzyjne naprowadzenie go na cel, a w połączeniu z łącznością podwodną znacznie zwiększa bezpieczeństwo pracy pod wodą.

Na wyposażeniu łodzi znajduje się również zestaw podwodnej łączności przewodowej dla dwóch nurków oraz komplet pneumatycznych zbiorników wypornościowych, przeznaczonych do podnoszenia zatopionych przedmiotów, a także zestaw pomocy przedmedycznej, w komplecie z którym znajduje się: respirator transportowy, defibrylator półautomatyczny, zestaw do tlenoterapii, zestaw do unieruchamiania złamań, oraz nosze typu deska.

 

 

Pan Zbyszek - legenda łączności i informatyki na Warmii i Mazurach, "chodząca encyklopedia informatyczna", osoba, bez której nie sposób wyobrazić sobie organizacji łączności w województwie - przepracował na rzecz zawodowych i ochotniczych straży pożarnych ponad 38 lat.

- Przez te ponad 38 lat tworzył Pan system łączności w zawodowej, ochotniczych i Państwowej Straży Pożarnej. Dał się Pan poznać jako rzetelny fachowiec, człowiek o rozległej wiedzy zawodowej i świetny kolega. Jest Pan niewątpliwie częścią historii pożarnictwa naszego regionu. - powiedział podczas uroczystości zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, bryg. Mariusz Mierzejewski.

Za współpracę dziękowali również pracownicy komendy, życzyli powodzenia i cieszyli się, że Pan Zbyszek nie kończy współpracy z PSP. Nadal będzie służył swym doświadczeniem....

 

 

W dniu 10 marca br. wojewoda warmińsko-mazurski pan Marian Podziewski oraz wicewojewoda pan Jan Maścianica złożyli roboczą wizytę w Ośrodku Szkolenia PSP. Celem wizyty była ocena przebiegu prac w przebudowie i modernizacji budynku koszarowego ośrodka. Gościom przedstawiono planowany zakres rzeczowy inwestycji, który obejmuje przebudowę istniejących kondygnacji oraz nadbudowę piętra o charakterze poddasza użytkowego z dachem dwuspadowym. W wyniku przeprowadzonych prac zmieni się standard zakwaterowania (pokoje 2 osobowe z węzłem sanitarnym) oraz warunki nauczania (dwie sale wykładowe). Dalszy etap inwestycji ma polegać na przebudowie i remoncie budynku administracyjnego, w którym przewiduje się m.in. umiejscowienie treningowego i rezerwowego stanowiska kierowania.

W dalszej części spotkania przedstawiono panom wojewodom plany i zamierzenia związane z merytoryczną działalnością ośrodka, w tym dotyczące realizacji m.in. szkolenia uzupełniającego strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej (tzw. szkolenie podoficerskie), kursu specjalistycznego dla nurków MSWiA, szkoleń z zakresu ochrony ludności, szkoleń z zakresu transportu materiałów niebezpiecznych, szkoleń dyspozytorów i dyżurnych stanowisk kierowania. Mówiono również o potrzebach szkoleniowych dotyczących OSP.